2010-10-01

Forsiktige privatpersoner på Oslo Børs i september

Til tross for en børsoppgang på 10 % så nettosolgte privatpersoner aksjer og reduserte aktivitetsnivået i september.

I september gjorde privatpersoner 419.010 transaksjoner og omsatte aksjer for 29,4 milliarder kroner via de rene nettmeglerne Nordnet, Netfonds, E*Trade og Skandiabanken. Dette er nesten det samme som i august, men tilsvarer en reduksjon på 27 % målt i antall handler, og 34 % målt i omsatt volum sammenlignet med september i fjor. Nettmeglerne hadde i september en markedsandel på 14,2 % av transaksjonene og 11,6 % av volumet på Oslo Børs. Nordnet Bank var det største meglerhuset på Oslo Børs i september målt i antall transaksjoner.

– Aktiviteten tok seg gradvis opp i august, og vi forventet at dette skulle fortsette i september. Det gjorde det ikke, og dette skyldes delvis at de private aksjeinvestorene fortsatt er usikre på børsutviklingen. Mange ønsker flere bekreftelser før de friskmelder aksjemarkedet, og velger derfor inntil videre å bli sittende på gjerdet og vente. I tillegg så vedvarer trenden vi har sett i hele år, nemlig at daytraderne reduserer aktiviteten som følge av stadig tøffere konkurranse fra datamaskiner og algoritmisk handel, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

I september nettosolgte privatpersoner aksjer for 373 millioner kroner via de rene nettmeglerne. I løpet av årets første ni måneder har dermed nå privatpersoner til sammen nettosolgt aksjer for rundt 200 millioner kroner. Til sammenligning nettokjøpte privatpersoner aksjer for over 800 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Til tross for at privatpersoner selger aksjer, og reduserer risikoen ved å øke kontantandelen og redusere belåningsgraden i porteføljen, så består listen over de mest kjøpte aksjene hovedsakelig av aksjer utenfor OBX-listen og med større risiko enn vi har sett tidligere. Salgssiden domineres av aksjer som har gitt positiv avkastning i september, og hvor private aksjeinvestorer dermed har valgt å sikre gevinster, sier Anders Skar.

De 10 mest kjøpte aksjene i september:
Questerre
Xact Derivat Bear
Bionor Pharma
Frontline
Telenor
Golden Ocean
Northland Resources
IGE Resources
Norwegian Air Shuttle
Schibstedt
De 10 mest solgte aksjene i september:
Xact Derivat Bull
Seadrill
PGS
Norsk Hydro
DnB NOR
Marine Harvest
RCL
Aker Solutions
Acergy
Statoil

Kilde: Nordnet og Oslo Børs

For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Files