2007-10-01

Fortsatt hög aktivitet i september

Börshandeln var fortsatt hög i september, men lugnare än augusti som låg
nära rekordnivåer. Nordnets kunder gjorde på samtliga marknader 690 739
avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 34 537 avslut per
börsdag.

”September har präglats av den internationella kreditoron som lett till
osäkerhet på börserna. Osäkerheten har stimulerat börshandeln. Vår
utlåning har legat stabilt på en nivå strax under 4 mdr kr,
kreditförlusterna har varit mycket begränsade och vi ser inga större
risker för närvarande. Sett på årsbasis har antalet avslut ökat med 21
procent jämfört med september 2006” säger VD Klas Danielsson.

Nordnet sep-07 årl aug-07 juli-07 apr-jun jan-mars aug-06
förändr 07 07
sep-
06–sep-
07
Sverige 257 760 4% 341 306 253 165 833 600 1 110 714 222 965
Norge 188 238 4% 237 362 176 056 469 157 648 809 183 501
Danmark 101 060 15% 144 417 96 292 308 084 357 235 93 901
Finland 58 391 266% 73 448 49 309 132 296 134 303 17 301
Tyskland 74 798 33% 107 619 100 275 263 639 283 345 67 465
Luxemburg 10 492 -8% 11 863 8 665 29 015 36 782 7 578
Totalt 690 739 15% 916 015 683 762 2 035 791 2 571 188 592 711

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i september 34 537
Snitt per börsdag i augusti 39 827
Snitt per börsdag i juli 31 080
Snitt per börsdag i juni 32 840
Snitt per börsdag i maj 34 509
Snitt per börsdag i april 31 074
Snitt per börsdag i mars 38 042
Snitt per börsdag i februari 43 879
Snitt per börsdag i januari 38 941
Snitt per börsdag september 2006 28 521

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är
beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då
de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

Files