2009-06-11

Förvaltare tror på stigande sommarbörs

I dag presenterar Nordnet en undersökning, Nordnet Market Outlook, där 35 fondförvaltare har intervjuats om sin syn på den svenska sommarbörsen. Vidare har förvaltarna svarat på vilka sektorer de anser vara mest köpvärda i det korta perspektivet.

Det finns en börsmyt som säger att man ska ”köpa till sillen och sälja till kräftorna”, i betydelsen att man ska köpa aktier till midsommar i mitten av juni och sälja dem till kräftskivan i mitten av augusti. Förvaltare i vår undersökning fick med en procentsats ange hur de tror att den svenska börsen kommer att utvecklas från midsommar (mitten av juni) till kräftskiva (mitten av augusti), samt nämna de tre sektorer de anser kommer att utvecklas bäst under denna period.

– Flertalet av förvaltarna är försiktigt positiva till sommarmånaderna på börsen, och medelvärdet är en uppgång på 2,6%. Förvaltarna räknar helt enkelt med att perioden mellan midsommar och kräftskiva blir en normalperiod ett hyfsat börsår, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. Vi ser inga förväntningar på en dramatiskt stigande börs. Jag tror att den stora uppgång vi redan har sett under året bidrar till att dämpa förväntningarna.

Förvaltarna har vidare tillfrågats om vilka sektorer de tror kommer att uppvisa bäst värdeutveckling under midsommar till mitten av augusti. De tre favoritsektorerna är i tur ordning Bank, Hälsovård och Verkstad.

– Förvaltarna pekar ut banker som sin favoritsektor i det korta perspektivet, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. Vi gjorde en liknande undersökning i december och då angavs SEB och Swedbank som minst köpvärda under 2009. Sedan dess har vi haft en positiv börs, stresstester som undanröjt oklarheter i balansräkningarna, ett antal stora nyemissioner och de senaste dagarna även minskad oro för devalvering i Baltikum. Allt detta har minskat risken för härdsmälta i banksektorn, säger Johan Tidestad

Se bifogad rapport för den fullständiga undersökningen.