2012-09-04

Forvirrede fondssparere

Aktiviteten blant fondssparerne har skutt i taket i august, men det handles for knapper og glansbilder. Fondssparerne er forvirret og mangler retning, sier Spareøkonom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold.


Aktiviteten fra fondshandelen i august viser at de private sparerne er tilbake fra ferie for fullt. Antall handler har tatt av, men summene det handles for er svært små. Før sommeren ble det solgt aksjefond og kjøpt rentefond. I juli ble det kjøpt både aksjefond og rentefond, men mest rentefond. Statistikken fra august viser at det nettokjøpes nesten tre ganger så mye aksjefond som rentefond. Spareøkonomen lurer på om vi er på vei til å se et trendskifte.

 Det virker som småsparerne nå igjen tør å se litt mer på aksjefond. Man sprer litt penger på mange fond, men holder foreløpig det meste av pengene tett til brystet. Det kan se ut som fortroppen er ute og tester forholdene, sier Spareøkonom Sissel Olsvik Vammervold.

Vammervold skjønner skepsisen til fondssparerne, men viser til oppgangen i aksjemarkedet så langt i år og spesielt til Oslo Børs.

 Til tross for uroen vi har levd med, har Oslo Børs faktisk gitt en avkastning på rundt 14 prosent så langt i år.  Flere andre markedet, deriblant USA og Tyskland har også gitt bra avkastning. De som har sittet i markedet i år har altså fått godt betalt, sier Sissel Olsvik Vammervold.

Spareøkonomen kommer også med et godt tips til de som er nervøse for å sette penger i aksjemarkedet.

 Fordel den langsiktige sparingen på aksjefond og høyrentefond, men gå inn gradvis. Høyrentefondene gir god avkastning i et marked som nå, der bankene begrenser sine utlån til bedrifter. Da må bedriftene gå direkte til markedet og hente penger selv. Faktisk har disse fondene gitt avkastning tilsvarende aksjefond en god stund nå, men med betydelig lavere risiko. Den kortsiktige sparingen er best å ha i pengemarkedsfond eller bruke til å nedbetale lån med, avslutter Sissel Olsvik Vammervold.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1 KLP Obligasjon Global II 1 Holberg Likviditet
2 Aberdeen American Equity Fund 2 Alfred Berg Høyrente
3 Holberg Kreditt 3 Skagen Kon Tiki
4 Fidelity Thailand Fund 4 Danske Fund Gl. Emerging Markets Sm. Cap
5 Skagen Høyrente 5 Aberdeen Asia Smaller Companies fund
6 UBS Equity Fund – Biotech 6 Fidelity Germany Fund
7 KLP Pensjon II 7 East Capital Russlandfond
8 Alfred Berg Lang Obligasjon 8 DNB SMB
9 Delphi Norge 9 DNB Norge Indeks
10 Arctic High Return 10 DNB Asia

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 50.000 kunder i Norge for august måned.

For ytterligere informasjon, kontakt: Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge.Tlf dir : +47 23 33 30 12, Mob: +47 907 82 282, E-post:  sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Pressebilder: http://org.nordnet.se/en/news/newsroom/images/press-images

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 430,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.