2006-03-06

Framtidens tjänstepension har lanserats – upp till 100% lägre avgifter och fria placeringar i över 30 000 aktier och fonder

Sveriges lägsta avgifter och bredaste placeringsmöjligheter kan ge kraftigt högre pension. Nordnet lanserar idag en helt ny typ av tjänstepensionsprodukt. För första gången kan anställda i Sverige själva bestämma hur de vill placera sin tjänstepension i svenska och utländska aktier och fonder.

”Spararnas revolution fortsätter. Återigen rör vi om i grytan med vår innovation och vårt nytänkande. Jag hoppas vi skapar ett riktigt kaos hos de gamla försäkringsbolagen. Vi går till attack från tre flanker. För det första sänker vi avgifterna med ända upp till 100%, för det andra erbjuder vi fullständigt fri och individuell valfrihet i placeringarna i över 30 000 svenska och utländska aktier och fonder och för det tredje har vi fri flytträtt som standard. Det kallar jag revolution,” säger Klas Danielsson, vd på Nordnet.

Avgifterna sänks kraftigt. Beroende på avgiftstyp sänks de med ända upp till 100% jämfört med marknadsgenomsnittet. Nordnet Tjänstepension sänker:
• insättningsavgiften till 0% från den normala 1,5-3%
• den årliga kontoavgiften till 0 kr från den normala 180-366 kr
• den årliga försäkringsavgiften till 0,3% från den normala 0,65%

Nordnet Tjänstepension är en ny typ av tjänstepensionssparande i och med att för första gången så erbjuds valfritt individuellt pensionssparande i både aktier och fonder på exakt samma sätt som med en normal aktie- och fonddepå. Lösningen är unik och har redan innan lanseringen erhållit ett stort intresse från företag och försäkringsförmedlare.

För mer information gå till www.nordnet.se/pension och välj Tjänstepension.

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-506 33030, 0708-744574. klas.danielsson@nordnet.se
Jessica Gertun, Informationschef, 08-506 330 30, 0709-697424, jessica.gertun@nordnet.se

Files