2009-05-04

Gevinstsikring og høy aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i april

Til tross for påskeferie og færre handelsdager i april var aktiviteten blant privatpersoner på Oslo Børs høy. Den positive børsutviklingen og selvfølgelig alle resultatrapportene bidrar til høy aktivitet. Se vi på antallet transaksjoner pr handelsdag øker faktisk disse sammenlignet med mars, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 475.706 transaksjoner i april og handelsvolumet endte på 32,4 mrd. Internettmeglerne stod for 21,3 % av antallet transaksjoner og 15,5 % av volumet på Oslo Børs i april. Nordnet Bank var største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 12,2 %.

Xact Derivat Bear mest populær i april
Xact Derivat Bear var den mest populære enkeltaksjen i april med 47.470 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatpersoner målt i antall transaksjoner i april var XACT Derivat BEAR, REC, XACT Derivat BULL, Yara, StatoilHydro, Norsk Hydro, Golden Ocean Group, Seadrill, Telenor og PGS.

I april nettosolgte privatpersoner via de rene internettmeglerne aksjer for rundt 200 millioner kroner, og mest populær å selge i april var Yara. Dette er første gang siden august i fjor at privatpersoner selger mer aksjer enn de kjøper i løpet av en måned. Det er nok mange privatpersoner som har sikret gevinster i april, sier Anders Skar i Nordnet.

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i april var XACT Derivat BEAR, PGS, Telenor, StatoilHydro og Aker Solutions. De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i april var Yara, XACT Derivat BULL, REC, Seadrill og RCL.

Til tross for nettosalg opplever vi at den underliggende stemningen til aksjemarkedet blant de private sparerne fortsatt er positiv. Men privatpersonene har i april posisjonert seg i pessimistfondet Xact Derivat Bear og har dermed tro på børsnedgang, i alle fall på kort sikt, sier Anders Skar videre.

Blant de mest kjøpte aksjene i april finner vi en nykommer, Aker Solutions. Turbulensen rundt selskapet har ikke skremt de private sparerne som i stedet har kjøpt seg opp i selskapet i april, avslutter Anders Skar i Nordnet.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i april.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 April-09
Nordnet 264 255 236 684 243 300 382 092 319 272 272 892
Netfonds 136 676 108 334 101 242 152 767 126 038 107 273
Skandiabanken 46 147 37 766 33 390 68 421 53 261 47 409
E-Trade 44 111 59 695 61 891 107 955 69 533 48 132

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 April-09
Nordnet 9,81% 9,34% 8,51% 12,16% 12,80% 12,23%
Netfonds 5,07% 4,27% 3,54% 4,86% 5,05% 4,81%
Skandiabanken 1,71% 1,49% 1,17% 2,18% 2,14% 2,12%
E-Trade 1,64% 2,36% 2,16% 3,44% 2,79% 2,16%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Aug- Sept- Mars- April-
08 08 Okt-08 Nov-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 09 09
Nordnet 8,47% 9,35% 10,82% 13,37% 12,96% 13,01% 12,64% 12,73% 12,23%
Netfonds 3,71% 3,56% 4,42% 5,24% 5,15% 5,44% 4,89% 4,80% 4,81%
Skandia
banken 1,12% 1,27% 1,98% 2,30% 2,37% 2,26% 2,14% 1,99% 2,12%
E-Trade 2,02% 2,49% 3,10% 4,01% 3,28% 3,22% 2,54% 2,56% 2,16%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Aug- Sept- Okt- Nov- Des- Mars- April-
08 08 08 08 08 Jan-09 Feb-09 09 09
Nordnet 4,47% 5,31% 6,56% 8,62% 7,88% 9,40% 9,15% 9,52% 8,81%
Netfonds 2,30% 2,07% 2,56% 3,29% 3,16% 4,06% 3,64% 3,55% 3,48%
Skandia
banken 0,38% 0,44% 0,67% 0,93% 0,99% 1,07% 1,00% 0,94% 1,03%
E-Trade 1,66% 2,08% 2,71% 3,99% 2,99% 3,69% 2,85% 2,73% 2,21%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner april
1 XACT Derivat BEAR 47 470
2 REC 42 233
3 XACT Derivat BULL 35 961
4 Yara 28 961
5 StatoilHydro 26 880
6 Norsk Hydro 26 298
7 Golden Ocean Group 25 971
8 Seadrill 20 655
9 Telenor 18 399
10 PGS 17 749

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i april Nettosolgt i april
1 XACT Derivat BEAR 64.416.282 1 Yara -147.947.281
2 PGS 40.225.711 2 XACT Derivat BULL -72.949.178
3 Telenor 22.173.645 3 REC -62.183.438
4 StatoilHydro 19.690.264 4 Seadrill -52.736.787
5 Aker Solutions 19.224.130 5 RCL -46.120.927

Files