2023-04-02

Global bankuro ga salg av fond i mars

Både aksjefond og high yield rentefond ble nettosolgt i mars av Nordnets kunder. Bankkollapser i USA og Europa skremte nok en del fondskunder. Tross uroen steg verdensindeksen med 2 prosent i mars.

I mars nettosolgte Nordnets kunder aksjefond for 66 millioner kroner. Nettosalget av rentefond var på 114 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.276 millioner og solgte for 1.456 millioner, noe som ga et nettosalg på 180 millioner i mars.

Noen dager i mars var det nærmest krisestemning i verdens aksjemarkeder. I midten av mars kollapset nisjebankene Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank i USA. I Europa ble kriserammede Credit Suisse overtatt av storebror UBS.

Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P500 falt med fem prosent på en uke i mars, men indeksen endte måneden i pluss likevel.

– Jeg er overrasket over at aksjemarkedene kom så raskt tilbake, etter en skikkelig kalddusj med bank-konkurser. Rekylen opp skyldes nok at amerikanske myndigheter og sentralbanken reagerte så raskt, og garanterte for alle bankinnskudd i SVB og Signature Bank, samt sørget for likviditet i banksystemet. Dette, sammen med et kraftig fall i lange renter, har gjort investorene mer optimistiske til fremtiden, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Oslo Børs var en av få indekser som endte mars måned i minus, med et fall på ca fire prosent. Den negative utviklingen her hjemme kan dels forklares med at oljeprisen falt med omlag det samme.

DNB Teknologi og likviditetsfond mest kjøpt

DNB Teknologi har fått et comeback det siste drøye året, og det liker Nordnets kunder.

– Fondet er opp 18 prosent siste 12 måneder, som er imponerende. DNB Teknologi har fått tilbake sine 5 stjerner i Morningstar, og er fremdeles ett av Nordnetkundenes mest populære fond. Fondets defensive og verdibaserte forvaltningsstil har truffet godt i et klima med stigende renter, forteller Sættem.

To likviditetsfond er også blant de 10 mest kjøpte fondene.

– Vi ser at flere kunder får øynene opp for at trygge likviditetsfond er et godt alternativ til høyrentekonto i bank. De fleste likviditetsfond gir nå en effektiv rente på rundt 4 prosent, som er høyere enn nisjebankes innskuddsrente, og langt over storbankenes innskuddsrenter, forteller spareøkonomen.  

High yield-rentefond på salgstoppen

4 av de 10 mest solgte fondene i mars var high yield-rentefond.  

Bankuroen internasjonalt har ført til økte kredittpremier i det norske rentemarkedet, og dette påvirket high yield-rentefondene i mars.

– De norske og nordiske high yield-rentefondene falt med 0,2 til 2 prosent i mars, grunnet økte risikopåslag. I motsatt ende av skalaen var norske obligasjonsfond, som hadde en god måned. Disse fondene investerer i tryggere obligasjonslån med lang rentebinding, de og steg med 0,5 til 2 prosent i mars som følge av fallende renter. Dette viser at det er forskjell på rentefond, avslutter Sættem.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I MARS:

DNB TEKNOLOGI
KLP KORT STAT
NORDNET INDEKSFOND EUROPA
NORDNET INDEKSFOND NORGE
HSBC GIF TURKEY EQUITY
DNB LIKVIDITET
FONDSFINANS UTBYTTE
HOLBERG KREDITT
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
FIRST GLOBAL FOKUS

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I MARS:

ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
BGF WORLD ENERGY FUND
FONDSFINANS HIGH YIELD
PARETO AKSJE NORGE
SISSENER CORPORATE BOND
THEMATICA FUTURE MOBILITY
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
HEIMDAL HØYRENTE
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
NORQUANT MULTI ASSET

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.