2009-04-30

Gratis å handle warrants på Oslo Børs i mai

Nordnet og Handelsbanken i samarbeid tilbyr norske Nordnet-kunder gratis handel med alle warrants på Oslo Børs i mai. Gjennom dette håper de at enda flere norske private sparere skal få øynene opp for hvilke muligheter som finnes i slike instrumenter.

– Handelen med warrants har de siste årene økt kraftig på de nordiske børsene. Interessen for warrants har også være økende i Norge selv om den ikke har vært like stor som i nabolandene Sverige og Finland. Vi merker at mange er nysgjerrige på warrants, og vi håper at vi med gratis handel og gratis seminar på Nordnet-Skolen kan gjøre dørstokken inn til warrantmarkedet litt lavere, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

En warrant er et finansielt verdipapir som handles på akkurat samme måte som en aksje. Warrants er såkalte gearingprodukter og dette innebærer at verdien kan stige eller falle betraktelig mer enn den underliggende aksjen eller råvaren warranten er koblet til. Du får altså muligheten til høy avkastning med lite kapital

– Warrants gir investorer og tradere flere muligheter enn hva for eksempel vanlige aksjer kan tilby. Du kan få en gearingeffekt på din investerte kapital, spekulere på kursoppgang og nedgang eller sikre din portefølje mot kursfall, sier Asbjørn Aas i Handelsbanken.

Handelsbanken er emittent for alle warrants som er notert på Oslo Børs. Du kan handle warrants med aksjene Acergy, DnB NOR, Ericsson, Nokia, Norsk Hydro, Orkla, REC, Seadrill, StatoilHydro, Storebrand, Telenor, Tomra og Yara som underliggende. Du kan også handle warrants med råvarene olje og gull som underliggende.

For deg som er nysgjerrig eller som ønsker å lære mer om warrants før du begynner å handle arrangerer Nordnet og Handelsbanken gratis grunnkurs i warrants den 11.mai.

Files