2011-06-30

Gresk krise skremmer fondssparerne

Krisen i Hellas har fått fondssparerne til å reagere i juni. Statistikk fra Nordnet viser at sparerne kjøper rentefond samtidig som de selger aksjefond.


Det mest kjøpte fondet i juni var lavrisikofondet Holberg Likviditet.

– Fondssparerne er mer forsiktige, og som tidligere er det rentefond som lokker sparerne. Vi lever nå i en tid med dystre og mørke overskrifter i de fleste medier. Det er mye økonomisk usikkerhet på den internasjonale arenaen. På topplisten over problemer finner vi bekymringene for Hellas, samt spredningseffekter dette kan medføre for Portugal og Spania. Den greske tragedien i kombinasjon med lavt forbruk i USA og fortsatt fallende priser på amerikanske boligeiendommer, skremmer vettet av sparerne. Hellas har nå vedtatt sin regjerings forslag til innstrammingstiltak og unngår dermed sannsynligvis konkurs. Jeg tror at markedet kommer til å belønne det faktum at Hellasproblemet nå går inn i en sluttfase, og suksessivt vil dermed også flere fondssparere finne veien tilbake til aksjemarkedet, sier Anders Skar, Daglig leder for Nordnet Norge.

På listen over de mest solgte fondene i juni finner vi kun aksjefond.

– Børsen har vært svak i juni måned og mange frykter at kursene skal ytterligere ned. Da er det naturlig at sparerne vil sikre sin sparekapital og bytter dermed ut aksjer til fordel for renter, sier Anders Skar.

Mest kjøpte fond

Mest solgte fond

1.  Holberg Likviditet

1.  Delphi Norden

2.  Alfred Berg Høyrente

2.  Warren Wicklund Norge

3.  DnB NOR Global Indeks

3.  Holberg Norge

4.  Sigma Nordic

4.  Avanse Norden

5.  KLP Aksje Norge Indeks II

5.  Fidelity Indonesia

6.  DnB NOR Asia

6.  Terra SMB

7.  Skagen KonTiki

7.  East Capital Rysslandfond

8.   Sparinvest High Yield Value Bonds

8.  DnB NOR Nordic Technology

9.  JPMorgan Japanese Small Cap

9.  BlackRock Emerging Markets Smaller Companies

10. Delphi Norge

10. DnB NOR SMB

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 50.000 kunder i Norge i juni måned.

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge +47 233 330 16 / +47 959 222 77 | anders.skar@nordnet.no