2024-03-01

Gustaf Unger lämnar Nordnets styrelse

Ordinarie ledamot Gustaf Unger utträder ur Nordnets styrelse på egen begäran. Unger har suttit i styrelsen sedan 2022.

Gustaf Ungers utträde sker med omedelbar verkan, och efter denna ändring består Nordnets styrelse av de sex ordinarie ledamöterna Tom Dinkelspiel (ordförande), Fredrik Bergström, Anna Bäck, Karitha Ericsson, Charlotta Nilsson och Henrik Rättzén.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.