2023-12-22

Här är spararnas favoriter 2023

Banker och industrijättar, men också nedpressade forna spararfavoriter och hajpade chiptillverkare.

- Börsåret 2023 bjöd på tvära kast, och spararna hanterade det genom att göra både stabilare val – men emellanåt också chansa på nedpressade favoriter, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Spararna kastades mellan hopp och förtvivlan under 2023. Året rivstartade men börshumöret pendlade sedan beroende på vad marknaden för tillfället hade för tro om inflationen och centralbankernas ageranden.

– Tillväxtbolag och mindre bolag har pressats hårt i den börsmiljö vi haft under året, och spararna har i hög utsträckning vänt sig till verkstadsjättar som klarat sig betydligt bättre i år – några av dem har rentav slagit kursrekord nu i slutet av året. Även bank har gjort viss comeback i portföljerna, och då särskilt Handelsbanken, vars kurs pressades extra av både bankoron i USA vid årets början, men också av exponeringen mot fastighetssektorn. Parallellt med detta har spararna också plockat upp nedpressade favoriter som man i grunden gillar, så som Nibe, säger Frida Bratt.  

De fem mest nettoköpta aktierna hos Nordnet Sverige 2023:

 • Investor
 • Handelsbanken
 • Nibe
 • SSAB
 • Volvo
 • På fondsidan har globalfonder lockat, men också Sverige.

  – Globalfonderna har gått starkt, delvis som en följd av den höga USA-exponeringen där ju techjättarna gått starkt i den AI-hajp vi sett under året. Därtill har den svaga kronan hjälpt till att boosta globalfonderna ytterligare. Mot slutet av året, då en viss kronförstärkning tog vid, kunde vi dock se en ökad valutamedvetenhet hos spararna, som i högre utsträckning då valde att åter köpa svenskt. När det sedan stod klart att räntetoppen i USA tycks vara nådd ökade också intresset igen för räntekänsligt, och vi såg ökade köp i techfonder igen vid årets slut, säger Frida Bratt.

  De fem mest nettoköpta fonderna hos Nordnet Sverige 2023:

 • Nordnet Indexfond Sverige
 • Länsförsäkringar Global Index
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 • Nordnet Indexfond Teknologi
 • Nordnet Indexfond Global
 • En titt på börshandlade produkter visar en önskan hos investerarna att försöka haka på de kraftiga rörelser vi ofta sett i aktier som Tesla och raketen Nvidia under 2023.

  – Under 2022 kunde vi se att många använde börshandlade produkter för att få exponering mot råvaror. I år har råvarupriserna fallit tillbaka, och då har det blivit mer attraktivt med aktieindex eller enskilda aktier som underliggande tillgång. Tesla och Nvidia har under året varit mest populära aktier att ha som underliggande tillgång, och det har gällt oavsett om man velat gå lång eller kort i aktierna. När spararna har handlat börshandlade produkter under året har 47 procent av omsättningen gått till produkter som använts för att ”korta” en tillgång, säger Frida Bratt.

  Populäraste tillgångsslag att ha som underliggande i en börshandlad produkt:

 • Aktieindex
 • Råvaror
 • Enskilda aktier
 • Populäraste indexen att ha som underliggande i en börshandlad produkt:

 • DAX Index
 • Nasdaq 100
 • OMXS30 Index
 • Populäraste aktien att ha som underliggande i en börshandlad produkt:

 • Tesla
 • Nvidia
 • Evolution
 • Fotnot: Nordnet, nordiskt, 2023.

  För mer information, kontakta:
  Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
  E-post: frida.bratt@nordnet.se
  Twitter: @fridanordnet

  Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.