2017-09-04

«Harvey» gjør at nordmenn ser til Norge

Småsparerne la bak seg nok en relativt rolig måned i august. Nordnet-kundene nettotegnet fond for 15 millioner kroner. Juli kan oppsummeres som en av tidenes sterkeste sommermåneder med en bra start på rapporteringssesongen og stigende oljepris. Det har vi sett fortsettelsen på i august, dog med noe større forstyrrelser som orkanen «Harvey» i USA, og eskalerende politisk uro med Nord-Korea. Oljeprisen steg marginalt i august, etter en 4 % oppgang den siste dagen i måneden. Frykten for at nedstengte raffinerier i USA vil senke etterspørselen etter råolje, førte til fallende amerikansk lettolje WTI. Prisene på raffinerte produkter som bensin og diesel steg i frykt for at tilbudssiden blir forstyrret. 

Statistikk fra Nordnet viser enda en måned med nettotegning i fond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 15 millioner i løpet av august 2017.

–  I august var det vårt eget fond, Nordnet Superfondet Norge, som stakk av med mest kapital. Deretter kom norske aktive forvaltere med fond som Alfred Berg Gambak, Forte Obligasjon og Nordea Norge Verdi. Noe av dreiningen mot Norge skyldes nok optimisme rundt sterke kvartalstall og stigende oljepris. Det kan også skyldes at dollaren har falt overraskende mye og som spiser av avkastningen, og kundene velger heller å investere i fond i norske kroner, sier Tom Hauglund.

–  På listen over de mest solgte fondene denne måneden er teknologi og biotech blant de fire største sektorene. Frykten for at vi går inn i en litt tøffere og mer volatil periode tror jeg er grunnen til dette. Samtidig er prisingen på teknologi- og biotech-aksjer historisk høy. Man skal heller ikke glemme at juli måned var en sterk måned, og noen ønsker nok helt enkelt å ta gevinst, sier Investeringsøkonom Tom Hauglund.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1.  NORDNET SUPERFONDET NORGE 1.  DNB TEKNOLOGI
2.  ALFRED BERG GAMBAK 2.  STOREBRAND VEKST
3.  FORTE OBLIGASJON 3.  FIDELITY TECNOLOGY FUND
4.  NOREDA NORGE VERDI 4.  DNB HEALTHCARE
5.  UBS LUX EQUITY CHINA 5.  KLP AKSJE NORGE
6.  PARETO INVESTMENT FOND 6.  STOREBRAND GLOBAL MULTITFAKTOR
7.  INLV BALTIC FUND 7.  DNB GLOBAL INDEKS
8.  LANDKREDITT UTBYTTE 8.  HOLBERG LIKVIDITET
9.  DNB OBLIGASJON 9.  KLP AKSJEVERDI INDEKS
10.   HANDELSBANKEN NORGE  10.   DELPHI NORGE

For mer informasjon kontakt: 
Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge
+47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no | Twitter: @TomNordnet

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.