2006-11-01

Hektisk på Oslo Børs for privatpersoner i oktober

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det
norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på
280.650transaksjoner i oktober og handelsvolumet endte på 27,9 mrd. I
september i år var antall transaksjoner 285.843 og volumet var 28,8 mrd.

Sammenlignet med oktober i fjor er økningen i antall transaksjoner 13,7%
og økningen i volum 39,5 %. I oktober i fjor var sammenlignbare tall
246.918 transaksjoner og 20,0 mrd. i volum.

Internettmeglerne stod for 18,15% av antall transaksjoner og 5,78% av
volumet på Oslo Børs i oktober i år. Nordnet er største megler på Oslo
Børs i oktober i år med en markedsandel på 11,87% målt i antall
transaksjoner.

”Det var stor aktivitet blant privatpersoner også i oktober, noe av
årsaken er selvfølgelig at en rekke selskaper har levert sine
kvartalstall, og det er ingen tvil om at investorene følger disse
rapportene med stor interesse. Noe som kan bidra til at interessen øker
i fremtiden er at investorene fra og med oktober nå også får gratis
tilgang til realtidskurser for alle aksjer på Oslo Børs, som bidrar til
enda bedre informasjonstilgang og et mer gjennomsiktig marked”, sier
daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

DNO og Pan Fish mest populære i oktober

DNO og Pan Fish var de mest populære enkeltaksjene i oktober med
henholdsvis 43.197 og 23.285 transaksjoner. De ti mest populære aksjene
i oktober blant privatinvestorer var DNO, Pan Fish, Int. Gold
Exploration, CanArgo, Fast Search & Transfer, Statoil, Tandberg
Television, Altinex, Aker Kværner og Norsk Hydro. Se vedlagte tabeller
for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt
via Internett i oktober.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Okt-06
Nordnet 139 988 154 897 195 457 234 180 163 481 183 625
Netfonds 63 212 66 366 84 718 101 397 70 137 75 249
Skandiabanken 23 930 22 424 32 403 38 052 22 181 21 776

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Okt-06
Nordnet 13,91% 13,55% 13,82% 13,86% 12,47% 11,87%
Netfonds 6,28% 5,80% 5,99% 6,00% 5,35% 4,87%
Skandiabanken 2,38% 1,96% 2,29% 2,25% 1,69% 1,41%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Feb-06 Mar-06 Apr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Okt-06
Nordnet 12,99% 14,45% 13,74% 14,43% 13,21% 11,10% 13,24% 12,72% 11,87%
Netfonds 5,53% 6,27% 6,03% 6,27% 5,63% 5,12% 5,63% 5,24% 4,87%
Skandiabanken 2,12% 2,43% 2,32% 2,47% 1,92% 1,67% 1,82% 1,59% 1,41%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Feb- Mar- Apr- Mai- Jun-
06 06 06 06 06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Okt-06
Nordnet 4,24% 5,03% 4,66% 5,54% 4,78% 4,18% 4,33% 4,05% 3,80%
Netfonds 2,06% 2,57% 2,40% 2,81% 2,31% 2,05% 2,05% 1,84% 1,72%
Skandiabanken 0,43% 0,52% 0,50% 0,60% 0,47% 0,39% 0,39% 0,32% 0,26%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner oktober
1 DNO 43 197
2 Pan Fish 23 285
3 Int. Gold Exploration 15 883
4 CanArgo 11 872
5 Fast Search & Transfer 8 922
6 Statoil 8 726
7 Tandberg Television 8 108
8 Altinex 7 349
9 Aker Kværner 7 133
10 Norsk Hydro 6 776

Files