2024-06-27

Hilde Finskud Granmo overtar etter Tommy Dilling som administrerende direktør for Nordnet Livsforsikring AS

Hilde Finskud Granmo er utnevnt til ny administrerende direktør for Nordnets norske pensjonsselskap Nordnet Livsforsikring AS. Granmo erstatter Tommy Dilling som slutter i Nordnet.

Tommy Dilling har jobbet i Nordnet siden begynnelsen av 2010, hvorav de ti siste årene som administrerende direktør for Nordnet Livsforsikring. Under Tommy Dillings ledelse har Nordnet etablert seg som en ledende aktør innen forsikringsbaserte spareprodukter, med en kundebase på cirka 90 000 kunder og en sparekapital på nærmere 30 milliarder norske kroner. Nordnet gikk inn i markedet for selvvalgt egen pensjonskonto i 2021 og har i dag en sterk markedsposisjon med over 20 000 kunder. Selskapet har nylig etablert en filial i Finland hvor de ble den første aktøren til å digitalisere distribusjon av kapitalforsikring.

– Nordnets virksomhet innen den forsikringsrelaterte sparingen har hatt en meget god utvikling under Tommys ledelse. Han har vært en kompetent og verdsatt leder, og jeg vil takke ham for et godt utført arbeid og ønske ham lykke til med fremtidige utfordringer, sier Mari Rindal Øyen, landssjef for Nordnets norske virksomhet.

– Jeg har hatt 15 fantastiske år i Nordnet i en periode hvor selskapet har gått fra å være nyetablert til å bli en av de ledende aktørene innen sparing og investeringer på det norske markedet. Ganske nøyaktig 10 år etter oppstarten av Nordnet Livsforsikring, har jeg kommet frem til at det er på tide å gjøre noe nytt. Jeg vil rette en stor takk til alle kunder, medarbeidere og andre personer jeg har hatt privilegiet å lære kjenne og jobbe med gjennom alle år, sier Tommy Dilling, avtroppende administrerende direktør for Nordnet Livsforsikring.

Hilde Finskud Granmo er 47 år gammel og kommer fra rollen som ansvarlig for produkt og lønnsomhet i Storebrand Livsforsikring. Hun tiltrer sin rolle i Nordnet den 1. juli. Granmo har i tidligere roller arbeidet med kapitalforvaltning i Storebrand og Sector Asset Management.

– Hilde Finskud Granmo har den kompetansen og erfaringen som kreves for å lede Nordnets pensjonsvirksomhet på det norske markedet. Hun besitter en bred fagkunnskap innen pensjon og kapitalforvaltning, er en svært dyktig leder og har et sterkt kundefokus, sier Mari Rindal Øyen, sjef for Nordnets norske virksomhet.

– Det føles veldig gøy og spennende å ta på seg oppdraget som administrerende direktør for Nordnet Livsforsikring. Å spare til sin pensjon angår oss alle, og det føles ekstra motiverende å få bidra til det viktige samfunnsoppdraget som Nordnet har innen dette området. Sammen med det kompetente pensjonsteamet som allerede er på plass, vil jeg styrke Nordnets posisjon innen privat pensjonssparing i Norge ytterligere og ta selskapet til neste nivå av vekst, sier Hilde Finskud Granmo, tiltredende administrerende direktør for Nordnet Livsforsikring.

Ved spørsmål, kontakt:

Johan Tidestad, Kommunikasjonssjef Nordnet

+46 708 875 775

johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.