2014-12-29

Högaktiva fondsparare tror på stark börs under 2015

Under december har börserna i USA och Sverige klättrat och nått nya rekordnivåer. I Sverige har de korta räntorna rört sig sidledes medan de långa räntorna fallit. Räntan på den svenska 10-åriga statsobligationen har under året tappat över 60 procent och noterat bottennivåer under en procent. Detta ränteras är en stor förklaring till investerarnas enorma sug efter aktier.


Bland de svenska fondspararna hos Nordnet Bank märktes en stor aktivitet under månaden. Bara under börsoron i september och oktober uppmättes en högre fondomsättning än under december. Jämfört med december i fjol var handelsvolymerna närmast fördubblade. Sju av tio fondaffärer var köp men till följd av att snittstorleken på säljaffärerna var väsentligt större så nettominskade spararna sina fondinnehav. Bland fondköpen dominerar aktiefonder med inriktning mot bioteknik, hälsovård, USA och tillväxtmarknader i Asien. På säljsidan återfinns istället hedgefonder och olika typer av ränte- och obligationsfonder.

– Under årets sista månader har spararna skruvat upp risken i sina fondportföljer genom att öka andelen aktiefonder. Detta är en tydlig signal om att de tror på en fortsatt stark börsutveckling under inledningen av 2015, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank.

– Intresset för fondsparande har stigit rejält efter de senaste årens starka börsutveckling. Antalet affärer per sparare är fler och orderstorleken väsentligt större än tidigare år. Bara under 2014 har Nordnet Banks kunders totala fondinnehav ökat med över 30 procent, fortsätter Mårder.

– Stora grupper sparare lämnar nu fonder inom kategorin hedgefonder. Anledningen är förmodligen den svaga utveckling som flera av dessa uppvisat under hösten. Hedgefonder har ofta som mål att skapa en jämn och stabil positiv värdeökning men under hösten har flera av dessa fallit i värde. Detta skrämmer spararna, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder
DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE CARNEGIE CORPORATE BOND
SPP AKTIEFOND USA ATLANT STABILITY
LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND SKAGEN GLOBAL
JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE CATELLA HEDGEFOND
UBS EQUITY FUND – BIOTECH SPILTAN HÖGRÄNTEFOND
CARNEGIE SVERIGEFOND SPP FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG
TUNDRA PAKISTANFOND SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ.
FIDELITY CHINA FOCUS DANSKE INVEST SVERIGE KORT RÄNTA
SPP AKTIEFOND GLOBAL SPP OBLIGATIONSFOND

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 265 000 svenska konton under december och fondurvalet exkluderar Nordnet Banks egna gratisfonder.

För ytterligare information, kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
Email: gunther.marder@nordnet.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 533,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.