2009-05-06

Holberg Norge mest populær i april

Statistikk over de mest kjøpte og solgte fondene hos Nordnet i april 2009 viser en fortsatt stor interesse for å kjøpe aksjefond. Av alle fondshandler hos Nordnet i april var hele 84% kjøp, og av alle kjøpene igjen var 97% i rene aksjefond.

– Bare ett av fondene på listen over de mest kjøpte fondene i april er et rentefond. På listen over de mest solgte fondene i april finner vi derimot tre rentefond og et kombinasjonsfond, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Helt øverst på listen over de mest kjøpte fondene i april finner vi to Norge-fond, Holberg Norge og Warren Wicklund Norge. Kombinasjonsfondet Alfred Berg Kombi var det mest solgte fondet i april etterfulgt av rentefondet Warren Wicklund Pengemarked.

– Trenden fra mars om en økende interesse for Norge-fond vedvarer, men i april ser vi også at de private sparerne plasserte en større andel i fond som investerer i emerging markets som Kina, Russland og India. Dette tyder på de private sparerne forventer at den positive utviklingen i disse markedene vil fortsette, og at risikoappetitten blant fondssparerne er på vei tilbake, sier Anders Skar.

De mest kjøpte og solgte fondene blant Nordnets 41.000 kunder i april var:

Mest kjøpte fond:
1. HOLBERG NORGE
2. WARREN WICKLUND NORGE
3. SKAGEN HØYRENTE
4. NORDEA 1 -NORDIC EQUITY FUND
5. FIDELITY CHINA FOCUS
6. FRANKLIN INDIA
7. EAST CAPITAL RYSSLANDSFOND
8. AGI CHINA EAST ASIA FUND
9. CARNEGIE ØSTEUROPA
10. HQ KINAFOND

Mest solgte fond:
1. ALFRED BERG KOMBI
2. WARREN WICKLUND PENGEMARKED
3. NORDEA PENGEMARKED
4. SKAGEN VEKST
5. ALFRED BERG GAMBAK
6. BLACKROCK WORLD MINING FUND
7. WARREN WICKLUND TEKNOLOGI
8. JP MORGAN CHINA FUND USD A
9. STOREBRAND VERDI
10. HOLBERG ALPHA

– Vi fjernet kjøps- og salgsomkostninger for flere hundre fond i slutten av april, og forventer at listen over de mest populære fondene vil bli påvirket av dette, men det er for tidlig å se effekten av dette allerede nå, avslutter Skar.

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 41.000 kunder i Norge i april måned.

Kilde: Nordnet

Files