2006-07-03

Høy aktivitet før sommeren for privatpersoner på Oslo Børs

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 339.623 transaksjoner i juni. Internettmeglernes handelsvolum endte på 32,7 mrd i juni. I juni i fjor var sammenlignbare tall 207.046 transaksjoner og 15,5 mrd, og sammenlignet med juni i fjor er økningen i antall transaksjoner 64% og økningen i volum 110%. Internettmeglerne stod for 20,76% av antall transaksjoner og 7,56% av volumet på Oslo Børs i juni.

Nordnet er største megler på Oslo Børs i juni i år med en markedsandel på 13,21% målt i antall transaksjoner.

”Det er fortsatt stor aktivitet på børsen til tross for at sommeren har begynt. Sammenlignet med juni i fjor ser vi en kraftig økning i antall transaksjoner, og dette er i tråd med den trenden vi har sett i hele år. Aktiviteten har dog roet seg noe sammenlignet med mai måned i år”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

Pan Fish og IGE mest populære i juni
Pan Fish og Int. Gold Exploration var de mest populære enkeltaksjene i juni, med henholdsvis 43.044 og 42.933 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i juni blant privatinvestorer var Pan Fish, Int. Gold Exploration, Altinex, DNO, Crew Gold Corporation, SeaDrill, Fast Search & Transfer, Statoil, Sinvest og Aker. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via Internett i juni.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs

Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Jun-06
Nordnet 104 546 139 988 154 897 195 457 234 180 216 174
Netfonds 48 142 63 212 66 366 84 718 101 397 92 094
Skandiabanken 15 109 23 930 22 424 32 403 38 052 31 355

Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs

Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Jun-06
Nordnet 13,73% 13,91% 13,55% 13,82% 13,86% 13,21%
Netfonds 6,32% 6,28% 5,80% 5,99% 6,00% 5,63%
Skandiabanken 1,98% 2,38% 1,96% 2,29% 2,25% 1,92%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs

Okt-05 Nov-05 Des-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 Mai-06 Jun-06
Nordnet 12,68% 13,53% 14,46% 13,85% 12,99% 14,45% 13,74% 14,43% 13,21%
Netfonds 5,72% 5,58% 6,10% 6,08% 5,53% 6,27% 6,03% 6,27% 5,63%
Skandiabanken 1,91% 1,73% 2,23% 2,28% 2,12% 2,43% 2,32% 2,47% 1,92%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs

Okt- Nov- Des- Jan- Feb-
05 05 05 06 06 Mar-06 Apr-06 Mai-06 Jun-06
Nordnet 3,77% 4,53% 5,67% 4,72% 4,24% 5,03% 4,66% 5,54% 4,78%
Netfonds 1,81% 2,03% 2,56% 2,26% 2,06% 2,57% 2,40% 2,81% 2,31%
Skandiabanken 0,32% 0,33% 0,50% 0,43% 0,43% 0,52% 0,50% 0,60% 0,47%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner juni

1 Pan Fish 43 044
2 Int. Gold Exploration 42 933
3 Altinex 30 049
4 DNO 29 973
5 Crew Gold Corporation 13 403
6 SeaDrill 8 540
7 Fast Search & Transfer 7 237
8 Statoil 7 069
9 Sinvest 6 560
10 Aker 6 274

Files