2007-03-01

Høy aktivitet og kursfall på Oslo Børs for privatpersoner

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 330.850 transaksjoner i februar og handelsvolumet endte på 31,5 mrd. Sammenlignet med februar i fjor er økningen i antall transaksjoner 29,3% og økningen i volum 24,6%. I februar i fjor var sammenlignbare tall 255.854 transaksjoner og 23,3 mrd. i volum. I januar i år var antall transaksjoner 364.192 og volumet 34,9 mrd.

Internettmeglerne stod for 17,17% av antall transaksjoner og 5,89% av volumet på Oslo Børs i februar. Nordnet er største megler på Oslo Børs i februar med en markedsandel på 10,79% målt i antall transaksjoner.

”Aktiviten blant privatpersoner på Oslo Børs i februar er omtrent på samme høye nivå som i januar når man ser på gjennomsnittlig handel per dag. En rekke børsnoterte selskaper har levert sine resultatrapporter og det er mye av forklaringen til at privatpersonene er aktive”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

”Februar preges selvfølgelig også av det kraftige kursfallet på Oslo Børs i månedens to siste handelsdager, og februar ble avsluttet med to dager med spesielt stor aktivitet. Store kursbevegelser i mange ulike aksjer øker også den kortsiktige handelen blant daytradere, som også benytter slike kursfall til å shorte aksjer”, sier Lars Thorstensen videre.

Marine Harvest og DNO mest populære i februar

Marine Harvest (tidligere Pan Fish) og DNO var de mest populære enkeltaksjene i februar med henholdsvis 28.116 og 21.329 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i februar blant privatinvestorer var Marine Harvest, DNO, Rocksource, REC, Altinex, Crew Gold Corporation, Simtronics, Telenor, Int. Gold Corporation og Fast Search & Transfer. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i februar.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Feb-07
Nordnet 154 897 195 457 234 180 163 481 170 199 207 876
Netfonds 66 366 84 718 101 397 70 137 70 930 93 279
Skandiabanken 22 424 32 403 38 052 22 181 22 209 29 695

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Feb-07
Nordnet 13,55% 13,82% 13,86% 12,47% 11,50% 10,79%
Netfonds 5,80% 5,99% 6,00% 5,35% 4,79% 4,84%
Skandiabanken 1,96% 2,29% 2,25% 1,69% 1,50% 1,54%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Okt-06 Nov-06 Des-06 Jan-07 Feb-07
Nordnet 13,21% 11,10% 13,24% 12,72% 11,87% 11,64% 10,91% 11,52% 10,79%
Netfonds 5,63% 5,12% 5,63% 5,24% 4,87% 4,82% 4,68% 5,22% 4,84%
Skandiabanken 1,92% 1,67% 1,82% 1,59% 1,41% 1,51% 1,60% 1,53% 1,54%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Jun- Jul- Aug- Sep- Okt-
06 06 06 06 06 Nov-06 Des-06 Jan-07 Feb-07
Nordnet 4,78% 4,18% 4,33% 4,05% 3,80% 4,06% 3,54% 3,78% 3,71%
Netfonds 2,31% 2,05% 2,05% 1,84% 1,72% 1,77% 1,54% 1,76% 1,83%
Skandiabanken 0,47% 0,39% 0,39% 0,32% 0,26% 0,31% 0,33% 0,29% 0,35%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner februar
1 Marine Harvest* 28 116
2 DNO 21 329
3 Rocksource 13 187
4 REC 11 129
5 Altinex 10 703
6 Crew Gold Corporation 9 673
7 Simtronics 9 088
8 Telenor 8 963
9 Int. Gold Exploration 8 435
10 Fast Search & Transfer 7 985
* Inkludert PAN transaksjoner.

Files