2012-05-03

Høy, høyere, høyest rente

De private fondssparerne har merket seg den tiltagende uroen i aksjemarkedet i april og vektet seg opp i høyrente fond, viser statistikk fra Nordnet Bank.


Etter et pust i bakken fra uroligheter i mars, dro det seg til igjen i april. I forbindelse med at det har blitt vanskeligere for selskaper å få lån i banker, har aktiviteten i obligasjonsmarkedet tiltatt betraktelig. Det har ført til at også fondssparerne velger å låne penger til selskapene via høyrente fond i stedet for å investere i de via aksjefond.

Det mest kjøpte fondet i april var Alfred Berg Høyrente. Fondet har gitt over 8 prosent avkastning så langt i år, men til en betydelig lavere risiko enn i et aksjefond. Arctic High Return Class A er også høyt på listen og har gitt nesten 7 prosent.

– I usikre tider vekter ofte fondssparerne seg ned i aksjefond. Vi ser at private sparere har oppdaget høyrente fond og velger disse i stedet for rentefond med lavere risiko. Avkastningen høyrente fondene gir i tider der det er urolig i aksjemarkedet er attraktivt for fondssparerne. Man skal ta innover seg risikoen forbundet med denne typen fond, selv om det er langt lavere risiko enn i aksjefond. Lunchen er fortsatt ikke gratis, sier Spareøkonom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold.

Som følge av urolighetene i april, gikk omsetningen ned med 20 prosent, mens nettosparingen økte med 50 prosent og det ble nettokjøpt fond for 58 millioner kroner. Rentefond, hovedsakelig høyrente fond, stod for 59 prosent av nettokjøpet.

– Omsetningsnedgangen skyldes nok påsken i stor grad, men det er positivt at private sparere ser etter alternativer til å spare i bank, selv når det er urolig i markedet. Med dagens lave rentenivå bør man se på andre måter å plassere penger på. De private sparerne er i ferd med å ta mer profesjonelle valg og det er bra, avslutter Vammervold.

  Mest kjøpte fond   Mest solgte fond
1 Alfred Berg Høyrente 1 Warren Wicklund Norge
2 Storebrand Vekst 2 DNB SMB
3 Fidelity Thailand 3 East Capital Russland
4 Arctic High Return Class A 4 DNB Nordic Technology
5 DNB Global Indeks 5 DNB Global Energy
6 DNB Obligasjon 6 DNB USA
7 Aberdeen Asian Smaller Comp. 7 HSBC Indian Equity
8 KLP Obligasjon Global II 8 Handelsbanken Latin Amerika
9 JPM US Technology 9 Handelsbanken Brasil
10 BNP Paribas Indonesia 10 Morgan Stanley Emerging Mrkt Debt

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 50.000 kunder i Norge for april måned.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge,

Tlf dir: +47 23 33 30 12, Mob: +47 907 82 282,
sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 420,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files

Images