2009-08-04

IKEA väljer Nordnet Pension

IKEA väljer Nordnet Pension för delar av sina pensionslösningar. Det är innebörden i det avtal som Nordnet Pension i dagarna ingått med IKEA.

– Att på kort tid ytterligare ett globalt världsledande företag som IKEA väljer Nordnet Pension för sina tjänstepensioner ser vi som ett enormt styrkebesked, säger Johan Furenmo, vd Nordnet Pension. Det är också glädjande att se att vi fått ett mycket positivt gehör för vårt nya webbaserade verktyg för pensionsadministration och rådgivningsverktyget Investeringsguiden.

Under våren har även medicinteknik bolaget Gambro valt Nordnet Pension.

Samarbetet omfattar sk 10-taggarelösning, löne- och bonusväxling samt avgångspension. Avtalet gäller from 1 september 2009 och löper under 3 år.

För mer information kontakta:
Johan Furenmo, vd Nordnet Pension, +46 8 506 330 79, +46 70 036 047 95,
johan.furenmo@nordnet.se

Files