2021-04-08

Inbjudan till digitalt event för Nordnets aktieägare 2021

Nordnet AB (publ) arrangerar ett digitalt event för aktieägare den 26 april 2021. Eventet kommer innehålla tal och presentationer från ledande befattningshavare, däribland styrelseordförande Tom Dinkelspiel och vd Lars-Åke Norling.

Syftet med eventet är att ge aktieägare en uppdatering på Nordnets verksamhet inför årsstämman 2021. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor till ledande befattningshavare. Med anledning av den rådande corona-pandemin har styrelsen beslutat att genomföra årsstämman med enbart poströstning utan fysisk närvaro av aktieägare. Sista dagen att utöva sin rösträtt är den 28 april 2021. Mer information om årsstämman samt kallelsen finns tillgänglig på www.nordnetab.com.

Anmälan till event

Eventet börjar kl. 16.00 CET måndagen den 26 april 2021. Presentationen sker via Zoom, och hålls på engelska. Anmäl dig till eventet här.

Mer information om eventet kommer finnas tillgänglig på www.nordnetab.com.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.