2011-01-04

Indeksfond på topp i desember

Ikke alle pengene gikk til julegaver i desember. Nordnets fondsstatistikk viser rekordhøy nettotegning av aksjefond, og mest populært å kjøpe til jul var et indeksfond.


– Innimellom julegavehandel og julebakst ble det også tid til å laste opp med aksjefond i desember. I desember registrerte vi den høyeste nettotegningen av aksjefond i hele 2010. Fondssparerne solgte i tillegg rentefond, og jeg tolker dette som et tydelig tegn på optimisme og tro på det kommende børsåret, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Totalt nettokjøpte Nordnets fondskunder aksjefond for 52,5 millioner kroner i desember. Det var ni aksjefond og ett rentefond på listen over de ti mest kjøpt fondene, mens det var hele seks rentefond på listen over de ti mest solgte fondene. Listen over de mest kjøpte fondene i desember er en godtepose av ulike typer fond. Her finner vi både globalfond, Nordenfond og fond med fokus på fremvoksende markeder. Salgssiden er mer homogen og med en tydelig overvekt av Norgefond og obligasjonsfond. Det mest populære fondet å kjøpe i desember var indeksfondet DnB NOR Global Indeks, mens det fondet som ble solgte mest var Warren Wicklund Norge.

– Det er første gang et indeksfond topper listen over med de mest populære fondene å kjøpe. Jeg forventer at dette kan være starten på en trend vi har ventet på; nemlig at indeksfond vil øke i popularitet og dermed gjøre seg mer og mer gjeldende i handelsstatistikken, sier Anders Skar.

Skar fortsetter:
– Vi har lenge sett en økt interesse for indeksprodukter, men hittil først og fremst via børsnoterte fond. Mange kunder har også tatt kontakt og etterspurt flere indeksfond. Dette er også bakgrunnen for at vi fra og med desember nå tilbyr KLP sine fond. Til tross for at KLP ble lansert på vårt fondstorg først mot slutten av desember har de klart å komme med på topplisten, men kun med sitt aktivt forvaltede Norgefond i første omgang.

De 10 mest kjøpte fondene i desember:
DnB NOR Global Indeks
Delphi Norden
Odin Global
Odin Offshore
Holberg Likviditet
KLP Aksje Norge
Handelsbanken Russland
Delphi Verden
Odin Sverige
SEB Eastern Europe Small Cap
De 10 mest solgte fondene i desember:
Warren Wicklund Norge
Alfred Berg Lang Obligasjon
Holberg Norge
Sparinvest Sicav High Yield Value Bond
Alfred Berg Obligasjon
Alfred Berg Høyrente
Storebrand Obligasjon +
Fidelity Indonesia Fund
Delphi Vekst
Storebrand Rente +

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 50.000 kunder i Norge i desember måned.

Kilde: Nordnet |For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16 / +47 959 222 77 – anders.skar@nordnet.no.


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 346,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Files