2018-09-05

Ingen høydeskrekk blant fondssparerne

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 140 millioner kroner i august. Norske aksjefond samt teknologifond er fondsfavorittene.

Nordnets fondsstatistikk for august viser at kundene nettokjøpte aksjefond 104 millioner kroner, kombinasjonsfond 18 millioner og rentefond for 17 millioner – til sammen 140 millioner.

«The trend is your friend» er et velkjent ordtak i finansmarkedet. Ordtaket passer godt for å beskrive strategien til Nordnets fondssparere i år. Med unntak av februar og mars, hvor det var turbulens på verdens børser, har kundene stort sett hamstret aksjefond.

– Børsutviklingen er en god indikasjon på kjøpsinteressen til våre fondskunder. I stigende markeder kjøper kundene mer aksjefond enn de selger, og motsatt, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Han presiserer at Nordnets kunder trolig er mer aktive enn den gjennomsnittlige fondskunde, hvor månedlige spareavtaler dominerer.

Sættem forklarer at det er vanskelig å slå markedet ved å vekte seg opp og ned i aksjer og aksjefond etter markedsutsiktene, slik mange har en tendens til å gjøre, men at det er naturlig at mange lar seg styre av den kortsiktige børsutviklingen. Når det er sagt: Under og etter finanskrisen nettokjøpte norske fondskunder aksjefond, noe de tjente godt på.

– Å kortsiktig vekte seg opp og ned i aksjer på kort sikt er mindre viktig, og ikke minst vanskelig. Den viktigste beslutningen for å oppnå en god avkastning på lang sikt er å velge høy aksjeandel i langsiktig sparing, mener han.

Nordnets fondsunder har forstått viktigheten av høy aksjeandel, mener Sættem. Gjennomsnittlig aksjeandel blant de norske kundene er over 75 prosent. Resten er rentefond.

Sterke børser i USA og Norge

Børsene i Norge og USA er blant dem som har hatt best kursutvikling så langt i år, med henholdsvis en oppgang på tolv prosent og ni prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA har steget med hele 17 prosent. Både børsene i Norge og USA har nådd historiske toppnivåer den siste tiden. Til sammenligning har verdensindeksen steget ca tre prosent (alle tall i lokal valuta, i norske kroner er oppgangen enda litt høyere).

– Vi ser en tendens til at våre kunder kjøper fond som har steget mye. I år har for eksempel norske aksjefond og teknologifond ligget på topplistene de fleste måneder. Det er ikke sikkert at det er en lønnsom strategi når man skal velge morgendagens vinnerfond. I dette tilfellet kan det imidlertid synes å være smart: Norske aksjefond samt teknologifond har vært blant vinnerne i fondsuniverset i flere år, og disse fondene har vært nettokjøpt i lang tid, avslutter spareøkonomen.

Topp 10 nettokjøpte fond i august:

Nordnet Superfondet Norge
DNB Teknologi
DNB Health Care
KLP AksjeGlobal Indeks V
Alfred Berg Gambak
DNB Global Indeks
Fondsfinans Kreditt
Storebrand Global Multifactor
BGF World Technology A2
FORTE Trønder

Topp 10 nettosolgte fond i august:

Delphi Nordic
UBS (Lux) EF China Oppo
SKAGEN Kon-Tiki
SEB Norway Focus Fund
SKAGEN Vekst
Carnegie Indienfond
DNB Aktiv Rente
SKAGEN Global
SEB Eastern Europe Small Cap
Nordea 1 – Nordic Equity Small

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.