2008-01-02

Ingen juleferie for privatpersoner på Oslo Børs i desember

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 295.215 transaksjoner i desember og handelsvolumet endte på 27,3 mrd. I november var antall transaksjoner
407.630 og volumet var 42,4 mrd.

Sammenlignet med desember 2006 er dette en økning i antall transaksjoner på 29,47% og en økning i volum på 22,16%. I desember 2006 var sammenlignbare tall 228.015 transaksjoner og 22,3 mrd i volum.

Internettmeglerne stod for 15,70% av antall transaksjoner og 6,78% av volumet på Oslo Børs i desember. Nordnet var største megler på Oslo Børs i desember med en markedsandel på 8,68% målt i antall transaksjoner.

”Privatpersoner som handler aksjer over internett tok ikke juleferie i desember. Dette var den mest aktive desembermåneden for privatpersoner på Oslo Børs noensinne”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.

”Norske Skog erstatter Golden Ocean Group som den mest populære aksjen blant privatpersoner i desember, etter at Golden Ocean Group har vært mest populær de fem foregående månedene. Listen over de mest populære aksjene i desember preges for øvrig av aksjer som har hatt store kursbevegelser og som har vært mye omtalt”, sier Anders Skar videre.
Norske Skog mest populær i desember

Norske Skog var for første gang i 2007 den mest populære enkeltaksjen i desember med 28.016 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i desember blant privatinvestorer var Norske Skog, Golden Ocean Group, Marine Harvest, StatoilHydro, REC, DNO, Yara, Canargo, Tandberg Data og Frontline. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i desember.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Des-07
Nordnet 170 199 213 918 151 954 197 474 204 952 163 258
Netfonds 70 930 96 746 71 246 91 125 94 570 80 449
Skandiabanken 22 209 29 010 22 065 29 168 28 795 29 026
E-Trade* 12 000 26 102 22 482

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Des-07
Nordnet 11,50% 10,90% 9,18% 9,24% 8,78% 8,68%
Netfonds 4,79% 4,93% 4,30% 4,26% 4,05% 4,28%
Skandiabanken 1,50% 1,48% 1,33% 1,37% 1,23% 1,54%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,20%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Apr- Mai- Jun- Jul- Aug-
07 07 07 07 07 Sep-07 Okt-07 Nov-07 Des-07
Nordnet 9,12% 9,18% 9,23% 9,36% 9,12% 9,29% 8,63% 9,00% 8,68%
Netfonds 4,16% 4,33% 4,38% 4,44% 4,16% 4,24% 3,84% 4,09% 4,28%
Skandiabanken 1,23% 1,33% 1,41% 1,58% 1,36% 1,16% 1,17% 1,08% 1,54%
E-Trade 0,11% 0,24% 0,49% 0,97% 1,17% 1,02% 1,20%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Apr- Mai- Jun- Jul- Aug-
07 07 07 07 07 Sep-07 Okt-07 Nov-07 Des-07
Nordnet 3,15% 3,05% 3,52% 3,77% 4,00% 3,68% 3,38% 4,54% 3,77%
Netfonds 1,55% 1,49% 1,68% 1,88% 2,07% 1,84% 1,61% 2,09% 2,08%
Skandiabanken 0,27% 0,27% 0,31% 0,38% 0,33% 0,25% 0,26% 0,30% 0,38%
E-Trade 0,03% 0,09% 0,24% 0,52% 0,71% 0,52% 0,55%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner desember
1 Norske Skog 28 016
2 Golden Ocean Group 27 769
3 Marine Harvest 22 548
4 StatoilHydro 17 150
5 REC 14 691
6 DNO 14 409
7 Yara 9 862
8 Canargo 7 443
9 Tandberg Data 7 369
10 Frontline 7 367

Files