2007-11-01

Intensiv handel i oktober

Oktober var en mycket aktiv börsmånad. Nordnets kunder gjorde på
samtliga marknader 840 501 avslut i aktier, warranter och optioner. Det
motsvarar 36 544 avslut per börsdag.

”När vi summerar oktober ser vi en månad med mycket hög aktivitet hos
våra kunder. Ericssons vinstvarning blev inledningen på en period med
aktiv börshandel. Sett på årsbasis har antalet avslut ökat med 25
procent jämfört med oktober 2006”, säger VD Klas Danielsson.

Nordnet okt-07 årl sep-07 jul-sep apr-jun jan-mar okt-06
förändr 07 07 07
okt-
06–okt-
07
Sverige 341 919 21% 257 760 852 231 833 600 1 110 714 283 172
Norge 212 302 21% 188 238 601 656 469 157 648 809 175 371
Danmark 118 210 11% 101 060 341 769 308 084 357 235 107 007
Finland 68 593 183% 58 391 181 148 132 296 134 303 24 270
Tyskland 88 935 26% 74 798 282 692 263 639 283 345 70 633
Luxemburg 10 542 -12% 10 492 31 020 29 015 36 782 11 927
Totalt 840 501 25% 690 739 2 290 2 035 791 2 571 188 672 380
516

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i oktober 36 544
Snitt per börsdag i september 34 537
Snitt per börsdag i augusti 39 827
Snitt per börsdag i juli 31 080
Snitt per börsdag i juni 32 840
Snitt per börsdag i maj 34 509
Snitt per börsdag i april 31 074
Snitt per börsdag i mars 38 042
Snitt per börsdag i februari 43 879
Snitt per börsdag i januari 38 941
Snitt per börsdag i oktober 2006 30 563

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är
beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då
de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, VD, +46 8-506 330 30, klas.danielsson@nordnet.se

Files