2008-04-01

Internettmeglerne øker på Oslo Børs i mars

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 386.453 transaksjoner i mars og handelsvolumet endte på 30,5 mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 20% sammenlignet med mars i fjor.

Internettmeglerne stod for 19,1% av antall transaksjoner, og 9,3% av volumet på Oslo Børs i mars. Nordnet var største megler på Oslo Børs i mars med en markedsandel på 10% målt i antall transaksjoner.

”Internettmeglerne sin andel av transaksjonene på Oslo Børs har ikke vært høyere siden september 2006. I snitt gjorde internettmeglerne 15,7% av transaksjonene på Oslo Børs i 2007, mens i mars 2008 ble 19,1% av transaksjonene på Oslo Børs gjort via internettmeglerne. Selv om internettmeglerne øker bidrar påskeavvikling, færre handelsdager og en noe mindre volatil børs til at mars ble en roligere måned enn januar og februar”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.

Golden Ocean Group mest populær blant privatpersoner i mars

Golden Ocean Group var den mest populære enkeltaksjen i mars med 49.360 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatinvestorer i mars var Golden Ocean Group, REC, Tandberg Data, DNO International, Norske Skog, Marine Harvest, Yara, XACT Derivat BEAR, Orkla og Tandberg.

”Blant de mest populære aksjene handlet via internett i mars finner vi gjengangerne Golden Ocean og REC. Tandberg Data er, ikke overraskende, også på listen i mars etter mye medieoppmerksomhet og turbulens rundt selskapet. For første gang finner vi også et børshandlet fond på listen over de mest populære aksjene handlet via internett. Både Xact Derivat Bear og Bull har vært populære blant våre kunder, men Bear var betraktelig mer handlet enn Bull i mars”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i mars.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne

Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Mars-08
Nordnet 213 918 151 954 197 474 204 952 264 255 202 334
Netfonds 96 746 71 246 91 125 94 570 136 676 102 570
Skandiabanken 29 010 22 065 29 168 28 795 46 147 37 614
E-Trade* 12 000 26 102 44 111 43 935

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Mars-08
Nordnet 10,90% 9,18% 9,24% 8,78% 9,81% 9,98%
Netfonds 4,93% 4,30% 4,26% 4,05% 5,07% 5,06%
Skandiabanken 1,48% 1,33% 1,37% 1,23% 1,71% 1,86%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,64% 2,17%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Jul- Aug- Sep- Okt- Nov- Mars-
07 07 07 07 07 Des-07 Jan-08 Feb-08 08
Nordnet 9,36% 9,12% 9,29% 8,63% 9,00% 8,68% 9,46% 10,12% 9,98%
Netfonds 4,44% 4,16% 4,24% 3,84% 4,09% 4,28% 4,95% 5,23% 5,06%
Skandiabanken 1,58% 1,36% 1,16% 1,17% 1,08% 1,54% 1,61% 1,74% 1,86%
E-Trade 0,24% 0,49% 0,97% 1,17% 1,02% 1,20% 1,29% 1,68% 2,17%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Jul- Aug- Sep- Okt- Nov- Mars-
07 07 07 07 07 Des-07 Jan-08 Feb-08 08
Nordnet 3,77% 4,00% 3,68% 3,38% 4,54% 3,77% 4,57% 4,86% 4,62%
Netfonds 1,88% 2,07% 1,84% 1,61% 2,09% 2,08% 2,71% 3,01% 2,78%
Skandiabanken 0,38% 0,33% 0,25% 0,26% 0,30% 0,38% 0,41% 0,49% 0,55%
E-Trade 0,09% 0,24% 0,52% 0,71% 0,52% 0,55% 0,88% 1,09% 1,34%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner mars
1 Golden Ocean Group 49.360
2 REC 40.040
3 Tandberg Data 31.506
4 DNO International 31.162
5 Norske Skog 23.382
6 Marine Harvest 19.246
7 Yara 12.932
8 XACT Derivat BEAR 12.214
9 Orkla 10.852
10 Tandberg 9.848

Files