2009-08-03

Juli: Mest aktiva Juli någonsin

Juli blev en rekordmånad och är den mest aktiva juli någonsin bland
Nordnets kunder, även om handeln minskade något jämfört med juni. Drygt
en miljon avslut genomfördes av Nordnets kunder, en ökning med 33
procent jämfört med samma månad förra året, och en minskning med 17
procent jämfört med juni 2009.

Under juli gjordes 1 063 320 avslut i aktier, warranter och optioner
bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och
Luxemburg. Det motsvarar 46 231 avslut per börsdag.

– Juli brukar av tradition inte vara en speciellt aktiv börsmånad men i
år blev det ingen semesterstiltje. Det här var den mest aktiva juli i
Nordnets historia, säger Nordnets kommunikationschef Jonas Burvall.

Förändring Förändring
jul-09 jul-08 ett år jun-09 en månad
Sverige 489 972 329 113 48,88% 579 801 -15,49%
Norge 235 718 202 129 16,62% 335 347 -29,71%
Danmark 156 537 106 115 47,52% 177 581 -11,85%
Finland 102 058 79 740 27,99% 105 207 -2,99%
Tyskland 71 362 75 692 -5,72% 77 191 -7,55%
Luxemburg 7 673 6 324 21,33% 10 697 -28,27%
Totalt 1 063 320 799 113 33,06% 1 285 824 -17,30%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
jul-09 46 231
jul-08 34 744
jun-09 61 230

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är
beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då
de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Files