2012-08-01

Juli: Minskad handel men högt nettosparande

Spararna minskade sin handel på börsen i juli, samtidigt som nettosparandet ökade jämfört med föregående månad.


I juli gjordes 812 450 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 36 930 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 429 500 stycken, motsvarande en ökning med 3 000 sedan föregående månad och 24 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juli preliminärt till 1,0 miljarder SEK.

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag.
Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.
Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Juli brukar vara en månad präglad av lägre aktivitet, och i år var det främst de svenska spararna som valde hängmattan framför börsen. På övriga marknader är minskningen i antalet avslut inte lika påtaglig. Samtidigt ligger nettosparandet på en för juli ovanligt hög nivå – spararna avvaktar att investera men vill ändå vara redo om den värsta osäkerheten i euroområdet skulle lägga sig, säger Adrian Westman, Head of Communications på Nordnet.

 

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Head of Communications Nordnet, 0735-09 04 00

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti 2012 kl 11.45 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 430,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.