2017-11-02

Kapitalinnsprøyting på Oslo Børs

Småsparerne la bak seg en sterk måned i oktober. Nordnet-kundene nettotegnet fond for 105 millioner kroner. Oktober ble på ny en sterk måned der oljeprisen gikk opp over 9 %, og Oslo Børs opp 3,1 %. Optimismen på Oslo Børs råder, og kapitalen sprøytes inn i Norge. 

Statistikk fra Nordnet viser enda en måned med nettotegning i fond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 105 millioner i løpet av oktober 2017.

– I oktober var det igjen vårt eget fond, Nordnet Superfondet Norge, som stakk av med mest kapital. Deretter kom norske aktive forvaltere med fond som DNB Teknologi og Alfred Berg Gambak rett bak. Som vi så forrige måned er de mest populære fondene rettet mot den norske børsen. Dette skyldes nok at Oslo Børs har vært blant verdens sterkeste børser de siste 3 månedene. Oktober-oppgangen skyldes sterke kvartalstall fra børslokomotivene og ikke minst oljeprisen som virkelig har vist styrke og passert milepælen 60 USD, sier Tom Hauglund.

– På listen over de mest solgte fondene denne måneden var SKAGEN Kontiki, Forte Trønder og Storebrand Vekst, sier investeringsøkonom Tom Hauglund.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
NORDNET SUPERFONDET NORGE SKAGEN KONTIKI
DNB TEKNOLOGI FORTE TRØNDER
ALFRED BERG GAMBAK  STOREBRAND VEKST
KLP AKJSEGLOBAL INDEKS DELPHI NORDIC
DNB HIGH YIELD SKAGEN PENSJON GLOBAL
KLP FREMVOKSENDE MARKEDER SKAGEN PENSJON VEKST
KLP AKSJE NORDEN KLP AKSJEEUROPA INDEKS
FONDSFINANS NORGE FIDELITY TEKNOLOGI
FONDSFINANS KREDITT DNB SMB
STOREBRAND GLOBAL HOLBERG KREDITT

For mer informasjon kontakt: Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge | +47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.