2020-09-02

Kjøper teknologifond som har gitt over 40 % avkastning hittil i år

Nordnets fondskunder nettokjøpte aksjefond i august for 180 millioner kroner. 4 av de 10 mest kjøpte fondene var teknologifond – som alle har steget over 40 % hittil i år.

Verdens børser fortsatte oppturen i august, etter det raskeste og korteste børsfallet i manns minne i mars. Verdensindeksen steg 6,5 %, med USA i tet med 7 % oppgang, målt ved SP500-indeksen. Oslo Børs var opp ca 5 % i august, men er likevel ned rundt 8 % så langt i år.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 213 millioner kroner i august. Aksjefond ble nettokjøpt for 180 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 29 millioner og kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 4 millioner.

TINA-effekten dominerer

– Med nullrente i banken er det mange fondssparere som lar seg styre av «TINA-effekten». Tina er forkortelsen for «There Is No Alternative», og spiller på at investorer føler det ikke er noe reelt investeringsalternativ til aksjer, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Banksparing og rentepapirer gir omtrent null i avkastning – før inflasjon. Dermed blir investorer nærmest presset over i aksjer.

Teknologifond med over 40 % avkastning YTD

4 av de 10 mest kjøpte fondene i august var teknologifond. Den gamle favoritten DNB Teknologi har det siste året fått konkurranse fra noen av verdens største forvaltere, Black Rock og J.P. Morgan, samt den relativt nye og lite kjente svenske forvalteren TIN Fonder, som har hatt stor suksess med et nordisk teknologifond. 

– Disse 4 nye teknologifond-favorittene har hatt en eventyrlig avkastning hittil i år, og er alle opp 40 til 55 %, forteller spareøkonomen.  

– Siden finanskrisen for over ti år siden er teknologi den sektoren som har gjort det best. Våre kunder tror ikke den sterke avkastningen i denne sektoren er forbi, og kjøper fremdeles teknologifond med begge hendene, sier Sættem. Han legger til at Nordnets kunder har hatt overvekt i teknologifond i mange år, noe de har tjent bra på. 

Spareøkonomen understreker at intet tre vokser inn i himmelen, og viser til at IT-sektoren er rekordhøyt priset, og at fallhøyden dermed er stor.

– På den annen side er teknologi og digitalisering en megatrend, som tar en stadig større andel av vår lommebok og tidsbruk. Dette taler for at en aktiv fondssparer bør være varsom med å undervekte teknologi i porteføljen, sier han.  

3 av de 10 mest solgte fondene i august var indeksfond. Det forklarer Sættem med at Nordnet i disse dager legger om fondsprismodellen, med den konsekvens at indeksfond blir noe dyrere og aktive fond noe billigere.

 

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I AUGUST:

TIN NY TEKNIK
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
BLACK ROCK WORLD TECHNOLOGY
MSDW US GROWTH FUND
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE
JP MORGAN US TECHNOLOGY
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY 
DNB MILJØINVEST
DNB GRØNT NORDEN
ÖHMAN GLOBAL GROWTH

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I AUGUST:
NORDNET INDEKSFOND NORGE
ODIN EIENDOM
KLP STATSOBLIGASJON
KLP AKTIV RENTE
STOREBRAND N INDEKS ALLE MARKEDER
DNB HEALTH CARE
DNB TEKNOLOGI
STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR
FONDSFINANS KREDITT
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS IV

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.