2014-04-02

Kjøpte rentefond og solgte aksjefond i mars

Nordnets norske kunder nettotegnet fond for 107 millioner i mars. Dette tilsvarer en oppgang på 23 prosent fra februar, og opp hele 78 prosent i forhold til samme måned i fjor. 127 millioner ble plassert i rentefond og kombinasjonsfond, mens de rene aksjefondene ble netto solgt for 20 millioner. 9 av de 10 mest kjøpte fond i mars var rentefond.


 Det er en økende strøm av kapital inn i fond, og en betydelig oppgang i forhold til samme måned i fjor sier Karl Oscar Strøm, Investeringsøkonom i Nordnet. Spesielt er interessen for rentefond stor, mens vi faktisk ser et netto salg av aksjefond, sier Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom på Nordnet.

 Vi kan trolig se rentefondenes popularitet i sammenheng med et betydelig nedsalg i norske enkeltaksjer siden årsskiftet. Høyst sannsynlig har en del av disse pengene funnet veien til sikrere rentefond, sier Strøm.

På listen over mest kjøpte fond er 9 av 10 fond rentefond, med aksjefondet Delphi Nordic som eneste unntak. Kjøpslisten toppes av selskapsobligasjonsfondet Holberg Kreditt, som kan vise til en avkastning på hele 7,7% siste 12 måneder. På salgslisten er 7 av 10 fond aksjefond.

 Vi opplever stor interesse for høyrentefond som investerer i selskapsobligasjoner og listen over de mest kjøpte fond domineres av disse. Flere rentefond med lavere risikoprofil er også på topplisten denne måneden. Det er positivt at kunder velger disse fondene i stedet for bankkonto når man ikke skal ha penger i aksjer. Forventet avkastning er mye høyere, sier Strøm.

 På salgssiden ser vi at aksjefond dominerer, og fjorårets mest populære fond innenfor sektorer som Biotech og Teknologi mister nå noe kapital. Mange kunder har store gevinster i disse fondene, og noen ønsker tydeligvis å sikre disse, sier Karl Oscar Strøm.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
Holberg Kreditt
Forte Obligasjon
Landkreditt Extra
DNB Obligasjon
Alfred Berg Høyrente
Holberg Likviditet
Arctic High Return Class A
Carnegie Corporate Bond
Delphi Nordic
Handelsbanken Høyrente
Storebrand Rente +
 Franklin Biotech Discovery Fond
 DNB Nordic Technology
 Eika Balansert
 UBS Equity Fund
 DNB Finans
 KLP Rentefond
 Odin Sverige
 Odin Maritime
 Franklin European SMB Growth

For mer informasjon, kontakt: Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom, 922 19 068
|karl.oscar.strom@nordnet.no | Twitter: @KarlNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 501,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.