2009-02-02

Knallstart for nettmeglerne i 2009

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 635.181 transaksjoner i januar og handelsvolumet endte på 43,6 mrd. Internettmeglerne stod for 23,9 % av antallet transaksjoner og 18,2 % av volumet på Oslo Børs i januar. Nordnet Bank var største megler på Oslo Børs i januar med en markedsandel på 13,4 % målt i antall transaksjoner.

”Sammenlignet med desember ser vi en økning i antall transaksjoner på 15,4%, og sammenlignet med snittet for 2008 ser vi en økning i antall transaksjoner på 13,55%. Selv om utviklingen på Oslo Børs ble tilnærmet flat i januar er det fortsatt mye usikkerhet og store svingninger på børsen og dette bidrar til høy aktivitet blant privatpersoner” sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Nordnet Bank var største megler på Oslo Børs målt i volum i januar med en markedsandel på 9,4%. Dette har kun skjedd en gang tidligere, i november i fjor.

”Vi er selvfølgelig veldig stolte over å være største megler på Oslo Børs igjen. 2009 starter på samme måte som 2008 sluttet – vi ser at de totale volumene på Oslo Børs er relativt lave mens nettmeglere generelt, og spesielt Nordnet fortsatt holder koken og aktiviteten oppe”, sier Skar videre.
Småsparerne fortsatt positive til Oslo Børs
Yara var den mest populære enkeltaksjen i januar med 64.501 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatpersoner målt i antall transaksjoner i januar var Yara, XACT Derivat Bull, XACT Derivat Bear, REC, StatoilHydro, Seadrill, DnB NOR, Norsk Hydro, Golden Ocean Group og Petroleum Geo-Services.

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i januar var Telenor, Xact Derivat Bull, Aker Solutions, Dnb NOR og PGS. De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i januar var StatoilHydro, Wavefield, Yara, Tandberg og DNO.

”For femte måned på rad nettokjøper småsparerne aksjer, og nok en gang topper det børsnoterte fondet Xact Derivat Bull listene over de mest populære aksjene. Småsparernes tro på børsen og positive markedssyn ser dermed ut til å fortsette inn i 2009 også”, avslutter Anders Skar.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i januar.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Jan-09
Nordnet 204 952 264 255 236 684 243 300 382 092 345 427
Netfonds 94 570 136 676 108 334 101 242 152 767 144 322
Skandiabanken 28 795 46 147 37 766 33 390 68 421 60 005
E-Trade 26 102 44 111 59 695 61 891 107 955 85 427

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Jan-09
Nordnet 8,78% 9,81% 9,34% 8,51% 12,16% 13,01%
Netfonds 4,05% 5,07% 4,27% 3,54% 4,86% 5,44%
Skandiabanken 1,23% 1,71% 1,49% 1,17% 2,18% 2,26%
E-Trade 1,12% 1,64% 2,36% 2,16% 3,44% 3,22%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs

Mai- Juni- Juli- Aug- Sept- Okt- Nov- Des- Jan-
08 08 08 08 08 08 08 08 09
Nordnet 9,51% 8,80% 7,40% 8,47% 9,35% 10,82% 13,37% 12,96% 13,01%
Netfonds 4,37% 3,61% 3,37% 3,71% 3,56% 4,42% 5,24% 5,15% 5,44%
Skandiabanken 1,72% 1,16% 1,07% 1,12% 1,27% 1,98% 2,30% 2,37% 2,26%
E-Trade 2,29% 2,59% 1,85% 2,02% 2,49% 3,10% 4,01% 3,28% 3,22%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Mai- Juni- Juli- Aug- Sept- Okt- Nov- Des- Jan-
08 08 08 08 08 08 08 08 09
Nordnet 4,39% 4,52% 4,11% 4,47% 5,31% 6,56% 8,62% 7,88% 9,40%
Netfonds 2,45% 2,02% 2,13% 2,30% 2,07% 2,56% 3,29% 3,16% 4,06%
Skandiabanken 0,37% 0,30% 0,36% 0,38% 0,44% 0,67% 0,93% 0,99% 1,07%
E-Trade 1,70% 2,03% 1,67% 1,66% 2,08% 2,71% 3,99% 2,99% 3,69%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner januar

1 Yara 64.501
2 XACT Derivat BULL 64.256
3 XACT Derivat BEAR 61.171
4 REC 50.541
5 StatoilHydro 41.824
6 Seadrill 40.990
7 DnB NOR 26.653
8 Norsk Hydro 24.500
9 Golden Ocean Group 21.202
10 Petroleum Geo-Services 19.638

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i januar Nettosolgt i januar
1 Telenor 83.788.708 1 StatoilHydro -46.113.372
2 XACT Derivat BULL 65.326.576 2 Wavefield Inseis -16.339.372
3 Aker Solutions 37.389.057 3 Yara -9.545.050
4 DnB NOR 35.144.111 4 Tandberg -7.245.195
5 Petroleum Geo-Services 33.640.731 5 DNO -7.155.094

Files