2021-12-14

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 december 2021

Aktieägarna i Nordnet AB (publ) har idag den 14 december 2021 beslutat om vinstutdelning med 1,77 kr per aktie.

Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades om utdelning med 1,51 kr per aktie. Idag har vid extra bolagsstämma beslutats om ytterligare utdelning med 1,77 kr per aktie. Denna utdelning samt tidigare beslutad utdelning motsvarar tillsammans 70 procent av resultatet för år 2020.

Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 16 december 2021. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 21 december 2021.

Fullständigt beslutsunderlag samt ytterligare information finns på bolagets hemsida, www.nordnetab.com.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.