2021-03-01

Korreksjonen i grønne aksjer skremmer ikke Nordnets kunder

Til tross for stigende lange renter, ytterligere nedstegninger i lys av coronakrisen så har småsparerne fortsatt å kjøpe aksjer i februar. Flere har brukt de siste ukenes markeds-fall til å vekte seg opp i grønne aksjer.

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 41,2 milliarder kroner i februar og netto ble det kjøpt for 1,5 milliarder kroner. Aker Horizons troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 407 millioner. Norsk Hydro topper salgslisten, med et nettosalg på 85 millioner kroner.
 

  • Etter mye omtale og skriverier ble endelig Aker Horizons notert på børsen. Aker Horizons er porteføljeselskapet til Aker der alle bærekrafts-investeringene er samlet. Foreløpig er Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind og Aker Celan Hydrogen innunder paraplyen. Emisjonen var flere ganger overtegnet og vi ser i tallene at dette er også en aksje som er høyt nettokjøpt av Nordnets kunder. Det er kjøpt såpass mye aksjer at Nordnet sine aksjonærer i skrivende stund er åttende største aksjonær.
  • Når investorer er litt utrygge for fremtiden ser man gjerne at man søker til trygge havner. Orkla er et slikt selskap. Med en stabil forretningsmodell og ettersom det ser ut som at nedstegningene nasjonalt og internasjonalt vil vedvare, vil Orkla fortsette å tjene gode penger.
     
  • I følge tallene for våre kunder er det stor spredning i feltet. Grovt sett kan man si at teknologi, fornybar og industri er bransjer som foretrekkes. Samtidig er det utvalgte selskaper sykliske sektorer som selges, forteller Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen. 

Etter lang tids oppgang har man den siste perioden sett et markant fall for ESG og teknologiaksjer. Det er flere grunnet til hvorfor dette har skjedd. Man kan nevne gevinstsikring, sektorrotasjon og ikke minst renter. De lange rentene har vært i fokus den siste perioden og den amerikanske «tiåringen» har bare i 2021 steget med 57 prosent. Dette er et positivt signal for økonomisk vekst, da markedet priser inn betydelig økonomisk oppsving fremover. Samtidig vil en høyere rente føre til dyrere finansieringskostnader for vekstselskaper. Kryper renten opp mot 2 og 3 prosent fremover så vil aksjemarkedet sannsynligvis merke dette. Investorer vil på sin side da søke selskaper som kan tilby en kontantstrøm i dag, snarere enn fem år frem i tid. I tider med økt rente og inflasjon har også historisk råvare og syklisk industri gjort det bra. Dette ser vi også har skjedd denne måneden, da selskaper som Norsk Hydro, Aker BP og Yara har steget mellom 5-20 prosent. Videre har vi lagt bak oss en resultatsesong der stort sett de fleste selskapene internasjonalt og på Oslo børs har levert tall. På bred front har selskapene levert noe bedre enn hva analytikerne hadde ventet, men år over år ser det derimot noe svakere ut. Likevel har selskapenes syn på fremtiden samsvart godt med hva investorene hadde forventet seg og Oslo Børs legger bak seg en god måned, til tross for en noe ruglete periode for vekst og grønne aksjer de siste ukene.

Fenomenet Gamestop ser også ut til å ha reist seg som en fugl føniks og er opp over 200 prosent siste uken. Dette ser vi også blant våre kunder da Gamestop aksjen er omsatt for 650 millioner kroner i løpet av februar måned.

Nordnets kunder har i februar måned brukt tiden på å kjøpe seg opp i selskaper som opererer energisektoren. Her kan man nevne Aker Horizons, Rec Silicon og Aker BP

  • Selv om oljeproduksjon har vært lite attraktivt for markedet de siste årene har oljeprisen siden november 2020 fått en voldsom oppsving. Med en oljepris på over 65 dollar fatet vil blant annet Aker Bp generere en enorm fri kontantstrøm som etter all sannsynlighet vil betales ut i utbytte til aksjonærene, sier Mads Johannesen i Nordnet.

På salgstoppen troner Norsk Hydro, Mowi og Storebrand som de mest solgte aksjene i januar måned.

  • Med en tro på snarlig gjeninnhenting i økonomisk aktivitet og vekst i globalt BNP, er selskaper som Norsk Hydro godt posisjonert. Til tross for en oppgang på over 20 prosent siste måneden har Nordnet kunder nettosolgt sine posisjoner i Norsk Hydro. Dette tolker jeg som en ren gevinstsikring, sier Johannesen.
     
  • Mowi er også et av selskapene som etter et solid fall i 2020 har startet friskt inn i 2021. selskapet kom tidligere denne måneden med brukbare tall og de venter økte volumer og inntekter etter hvert som verden gradvis åpnes. 2020 var preget av bortfall fra høymarginmarkeder som restauranter og hotell, mens markedet for frossenfisk har vært stabilt, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.

Mest kjøpte aksjer

Selskap Kjøp i kroner
AKER HORIZONS AS 407 831 146
REC SILICON 166 772 823
ORKLA 133 428 897
AKER BP 125 546 311
TELENOR 91 830 179
AKER OFFSHORE WIND 65 924 445
AKER SOLUTIONS 49 541 097
PROXIMAR SEAFOOD AS 48 162 180
CAMBI ASA 38 121 683
HUDDLY AS 36 704 360

Mest solgte aksjer

Selskap Mest solgt i kroner
NORSK HYDRO -85 722 696
MOWI -61 603 514
STOREBRAND -55 564 606
NEL -54 776 955
EQUINOR -49 023 246
NORDIC SEMICONDUCTOR -45 082 355
QUANTAFUEL -38 745 109
VOW -27 534 233
PEXIP HOLDING -26 480 752
SALMAR -24 489 052

Mest omsatt

Selskap Omsatt i kroner
Fingerprint Cards AB ser. B 1 843 705 068
REC SILICON 1 839 898 939
KAHOOT 1 321 129 122
NEL 1 241 574 920
AKER HORIZONS AS 1 099 455 436
EQUINOR 830 606 864
AKER BP 807 650 965
SCATEC ASA 704 505 849
NORDIC SEMICONDUCTOR 661 118 494
GameStop Corporation 650 577 139

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.