2022-10-31

Kotimainen sijoituskirjallisuus rikkoi rajapyykin – Jukka Oksaharjun sijoituskirjoja on myyty jo yli 100 000 kappaletta

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju julkaisi ensimmäisen sijoituskirjansa vuonna 2012. Kymmenen vuoden aikana Oksaharjun julkaisujen yhteenlaskettu määrä on noussut kuuteen. Erityisesti vuonna 2016 julkaistu Sijoita kuin guru on kohonnut suomalaisen sijoituskirjallisuuden moderniksi klassikoksi.

Jukka Oksaharjun yksin tai yhdessä julkaisemat sijoituskirjat ovat:

Teos Alkuperäinen julkaisuvuosi Uudistetun teoksen julkaisuvuosi
Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 2012 2014
Hajauta tai hajoa 2013 2013
Sijoita kuin guru 2016 2020
Laatuguru 2017 2021
Arvoguru 2018 2022
Pikkuguru 2019

Omakustanteina julkaistujen kuuden teoksen yhteenlaskettu myynti on nyt ylittänyt 100 000 kappaletta. Sijoita kuin gurun Oksaharju on kirjoittanut yhdessä kirjailija-toimittaja Karo Hämäläisen kanssa. Muissa gurukirjoissa Oksaharjun ja Hämäläisen rinnalla kolmantena kirjoittajana on toiminut sijoittaja Jarkko Aho.

Neljän gurukirjan sarja on lisäksi saanut tukea suomalaisen talouselämän ja yhteiskunnan vaikuttajilta, jotka ovat antaneet panoksensa kotimaisen omistajuuden edistämiseen. Omat lukunsa kirjoihin ovat kirjoittaneet Björn Wahlroos, Kari Stadigh, Pekka Lundmark, Juho Nummela ja Elina Valtonen.

Seppo Saario ja Kim Lindström toimivat innostuksen lähteinä

  • Kiinnostuin osakesijoittamisesta yläasteikäisenä it-kuplan puhkeamisen jälkeen. Tärkeänä sijoitustiedon lähteenäni toimi tuolloin Seppo Saarion kirjoittama Miten sijoitan pörssiosakkeisiin. Vuosien 2008–2009 finanssikriisissä löysin Kim Lindströmin kirjoittaman Vaurastu arvo-osakkeilla, joka johdatteli ajatteluani arvosijoittamisen oppien pariin ajanjaksona, jolloin siitä oli merkittävää hyötyä. Olen siis elävä esimerkki siitä, että kotimainen sijoituskirjallisuus voi vauhdittaa kotimaisen omistajuuden syntyä ja kasvua. Omien sijoituskirjojeni toivottu seuraus on ollut itse kokemani innostuksen tartuttaminen eteenpäin seuraavan sukupolven sijoittajiin, kertoo Nordnet Suomen osakestrategi ja sijoituskirjailija Jukka Oksaharju.
     
  • Nyt vaikeammat taloudelliset ajat haastavat paitsi ihmisten kykyä säästää ja sijoittaa myös koettelevat motivaatiota. Suomenkielinen sijoituskirjallisuus on onneksi keskittynyt kuvaamaan menestysreseptejä pitkän aikavälin sijoitustoiminnassa. Siinä lyhyen aikavälin kurssikuopat näyttäytyvät usein mahdollisuuksina, joissa tarvitaan valikoivaa viisautta ja luottoa toimia konsensusta vastaan – tilapäistä kapinahenkeä, jossa valtavirta kyseenalaistaa tekemisesi markkinoilla hetkellisesti. Näkemystä ottaessa on kuitenkin tärkeää perehtyä sijoituskohteisiin liiketoimintalähtöisesti, koska kriisit muuttavat kilpailuasetelmia osin peruuttamattomasti. Kaikki mikä on pudonnut, ei enää tässä elämässä pomppaa takaisin yhtä korkealle, jatkaa Oksaharju.
  • Oksaharju on kirjailijakumppaneineen sekä laajentanut että syventänyt kotimaisen sijoituskirjallisuuden tarjontaa. Suuren yleisön suosio perustunee siihen, ettei olla toitotettu yhtä ainoaa totuutta vaan kerrottu kansantajuisesti ja Helsingin pörssiyhtiöitä käsittelevien esimerkkien kautta käytäntöön soveltaen sijoittamisen ilosanomaa. Näin on tarjottu lukijalle erilaisia vaihtoehtoja toimia markkinoilla, joista jokainen voi valita itselleen sopivimman, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Seppo Saario: Pörssiosakkeisiin pitkäjänteisesti sijoittaneet vaurastuvat korkealla todennäköisyydellä

  • Tavoitteemme kirjailijoina ovat yhteneväiset: saada ihmiset aloittamaan sijoittaminen ja saada heidät sijoittamaan paremmin. Sijoittamisessa tieto on valtaa. Mitä enemmän tiedät yhteiskunnan toiminnasta ja sijoittamisesta, sitä paremmat ovat edellytyksesi vaurastua. Sen jälkeen, kun ensimmäinen kirjani Pörssiosakkeet Sijoituskohteena ilmestyi vuonna 1973 arvioin, että osakesijoituksiin liittyviä teoksia on Suomessa ilmestynyt reilusti yli sata. Ne kaikki ovat hyödyllisiä, koska jokainen joka on kirjoittanut sijoituskirjan omaa menestyskokemuksia ja haluaa jakaa reseptinsä lukijoille. Osakesijoittajalle on tarjolla painetun kirjan muodossa tietoa ja lukematon määrä ymmärrettäviä sijoitusstrategioita, joiden avulla voi kehittää itselleen kestävän tavan osallistua yhteiskunnan taloudelliseen kasvuun. Painetun kirjan etuna on mahdollisuus palata sen sisältöön ja kirkastaa ajatuksiaan vielä vuosien päästä, arvioi ammattisijoittaja ja sijoituskirjailija Seppo Saario.
  • Arvopaperipörssin tarjoama iso etu pörssiyhtiöille on hankkia markkinoilta pääomia liiketoiminnan kasvun rahoittamiseksi sekä toisaalta saada liikkeeseen lasketuille osakkeille likviditeettiä. Pörssiosakkeisiin sijoittavat hakevat varoilleen tuottoa. Tehokkailla markkinoilla pääomat siirtyvät heikkotuottoisista kohteista tuottavampiin kohteisiin liukkaasti. Kansakuntamme etuna on vahva yksityinen sektori, jonka maksamilla veroilla kustannamme julkisen sektorin kulut. Hyvinvointimme perusta on vahva yksityinen sektori, jatkaa Saario.
  • Pörssiosakkeisiin pitkäjänteisesti sijoittaneet vaurastuvat korkealla todennäköisyydellä. He ovat valmiit sietämään epävarmuutta eli pörssikurssien vaihteluja. Oma harkinta kuitenkin ratkaisee tuloksen. Harva suomalainen tietää, että pörssiosakkeiden antama keskimääräinen vuotuinen tuotto osinkoineen, huolimatta viimeaikaisesta rajusta kurssien alamäestä, on lähes 33 vuoden aikana ollut keskimäärin 10,2 prosenttia vuodessa (OMX Helsinki Growth Index 28.12.1990 = 1000, nyt 24 592 pistettä). Tänä aikana jokainen sijoitettu yksi euro on karttunut keskimäärin yli 24 euroon. Pääoma on useista romahduksista huolimatta kaksinkertaistunut keskimäärin seitsemän vuoden välein. Suomalaiset olisivat huomattavan varakkaita, jos he pystyisivät saamaan keskimääräisen tuoton sijoituksilleen. Valitettavasti sadat tuhannet suomalaiset menettävät tuloksensa hätäisiin myynteihin, veroihin ja kuluihin, toteaa Saario.

Kim Lindström: Kotimainen sijoituskirjallisuus on noussut kansainväliselle tasolle

  • Yli puolen vuosisadan kokemuksen perusteella uskon, että tärkeintä sijoittamisessa on aloittaminen. Lisäksi tarvitaan pitkäjänteisyyttä sekä uskallusta mennä markkinoilla vastavirtaan, kun sijoittajien tunnekuohu tai malttamattomuus näyttävät vääristävän osakkeen arvoaverrattuna siihen, mitä voi pitää kohtuullisena tosiasioihin perustuvan tarkan analyysin pohjalta. Siksi omaan osaamiseen panostaminen jaharkintakyvyn säilyttäminen kaikissa tilanteissa ovat keskeisiä menestystekijöitä sijoitustoiminnassa, kiteyttää pitkän linjan arvosijoittaja ja arvosijoituskirjailija Kim Lindström.
  • Kotimaisen sijoituskirjallisuuden tarjonta on ilokseni täydentynyt viime vuosina. Sen taso yltää jo korkealle kansainvälisestikintarkasteltuna. Gurukirjasarja yhdistettynä vuosikymmenten aikana Suomessa julkaistuihin pitkäjänteisyyttä ja usein arvosijoittamisenperiaatteita korostaviin teoksiin puolustaa paikkaansa jokaisen menestyvän sijoittajan kirjahyllyllä, jatkaa Lindström.

Lisätietoja antaa: Jukka Oksaharju, Nordnet Suomen osakestrategi, +358 50 376 0589, jukka.oksaharju@nordnet.fi