2006-12-01

Kraftig økning fra i fjor for private på Oslo Børs i november

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 281.349 transaksjoner i november og handelsvolumet endte på 28,1 mrd. I oktober i år var antall transaksjoner 280.650 og volumet var 27,9 mrd.

Sammenlignet med november i fjor er økningen i antall transaksjoner 28,4% og økningen i volum 44,5%. I november i fjor var sammenlignbare tall 219.097 transaksjoner og 19,4 mrd. i volum.

Internettmeglerne stod for 17,97% av antall transaksjoner og 6,14% av volumet på Oslo Børs i november i år. Nordnet er største megler på Oslo Børs i november i år med en markedsandel på 11,64% målt i antall transaksjoner.

”Privatpersoner har aldri vært så aktive på Oslo Børs i noen november måned tidligere år, målt etter antall transaksjoner. November i fjor var preget av en nedgang sammenlignet med oktober, men i november i år holder aktiviteten seg høy og på omtrent samme nivå som i oktober”, sier
daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

DNO og Pan Fish mest populære i november

DNO og Pan Fish var de mest populære enkeltaksjene i november med henholdsvis 41.033 og 33.448 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i november blant privatinvestorer var DNO, Pan Fish, Altinex, SeaDrill, Fast Search & Transfer, Crew Gold Corporation, CanArgo, Int. Gold Exploration, Norsk Hydro og Norse Energy Corporation. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via Internett i november.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Nov-06
Nordnet 139 988 154 897 195 457 234 180 163 481 182 256
Netfonds 63 212 66 366 84 718 101 397 70 137 75 482
Skandiabanken 23 930 22 424 32 403 38 052 22 181 23 611

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Nov-06
Nordnet 13,91% 13,55% 13,82% 13,86% 12,47% 11,64%
Netfonds 6,28% 5,80% 5,99% 6,00% 5,35% 4,82%
Skandiabanken 2,38% 1,96% 2,29% 2,25% 1,69% 1,51%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Mar-06 Apr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Okt-06 Nov-06
Nordnet 14,45% 13,74% 14,43% 13,21% 11,10% 13,24% 12,72% 11,87% 11,64%
Netfonds 6,27% 6,03% 6,27% 5,63% 5,12% 5,63% 5,24% 4,87% 4,82%
Skandiabanken 2,43% 2,32% 2,47% 1,92% 1,67% 1,82% 1,59% 1,41% 1,51%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Mar- Apr- Mai- Jun- Jul-
06 06 06 06 06 Aug-06 Sep-06 Okt-06 Nov-06
Nordnet 5,03% 4,66% 5,54% 4,78% 4,18% 4,33% 4,05% 3,80% 4,06%
Netfonds 2,57% 2,40% 2,81% 2,31% 2,05% 2,05% 1,84% 1,72% 1,77%
Skandiabanken 0,52% 0,50% 0,60% 0,47% 0,39% 0,39% 0,32% 0,26% 0,31%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner november
1 DNO 41 033
2 Pan Fish 33 448
3 Altinex 9 441
4 SeaDrill 8 830
5 Fast Search & Transfer 8 367
6 Crew Gold Corporation 8 360
7 CanArgo 8 051
8 Int. Gold Exploration 7 676
9 Norsk Hydro 7 414
10 Norse Energy Corporation 7 351

Files