2024-06-03

Kronestyrking nullet ut børsoppgang i mai

Nordnets kunder fortsetter å hamstre aksjefond i et sterkt aksjemarked. I mai steg norske kroner nesten fem prosent mot dollaren, og nøytraliserte dermed oppgangen i internasjonale aksjefond.

I mai ble aksjefond nettokjøpt for 836 millioner kroner, rentefond ble nettokjøpt for 67 millioner, og kombinasjonsfond for 37 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 3.966 millioner og solgte for 2.453 millioner, noe som ga et nettokjøp på 940 millioner i mai.

– I årets fem første måneder har Nordnets kunder kjøpt fond, og da primært aksjefond, for hele 5,5 milliarder kroner. Dette er temmelig nøyaktig like mye som i hele 2023. Dette tyder på sterk investeringsvilje og fremtidstro blant norske fondssparere, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Tall fra Verdipapirfondenes forening indikerer samme positive trend.  

Oppgang på verdens børser i mai

De globale aksjemarkedene vendte opp igjen i mai, etter nedgangen i april.

Verdensindeksen MSCI World Index steg med ca 4 prosent målt i dollar. Alle de store regionindeksene steg i mai, vekstmarkeder steg minst.

Alle de tre kjente USA-indeksene, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, nådde nye all-time highs i løpet av mai. En av årsakene til børsrekordene var at inflasjonstallene for april kom inn noe lavere enn ventet, på 3,4 prosent, og det ble tolket positivt av investorene.

10 års amerikansk statsrente falt litt gjennom måneden, og ligger nå på 4,5 prosent.  

Oslo Børs steg rundt 5 prosent i mai, tross lavere oljepris.

Kronen styrket seg i mai

Norske kroner styrket seg mellom 3 og 5 prosent mot dollar og euro i mai. Dette medførte at norske investorer fikk omlag 0 avkastning på sine globale, amerikanske og europeiske aksjeindeksfond i mai.

– Dette viser nok en gang at norske kroner er prosyktisk. Når det går bra på verdens børser, styrker kronekursen seg. Når aksjemarkedene faller, svekker kronen seg. Dette gjelder ikke alltid, men ofte. Som norsk investor skal du være glad for denne sammenhengen, fordi den jevner ut svingningene i internasjonale aksjefond, kommenterer spareøkonomen.

Han legger til at for første gang på flere år har valutasikrede globale aksjefond høyere avkastning siste 12 måneder enn deres tvillingfond uten valutasikring. Med andre ord: Kronekursen er høyere mot dollar og euro enn for 12 måneder siden. – Det er lenge siden jeg så, humrer Sættem.

Globale indeksfond og tek på kjøpstoppen – og Tyrkia

6 av 10 fond på kjøpstoppen i april er indeksfond, og flertallet er globale.

På kjøpstoppen finner vi også det relativt ukjente fondet HSBC GIF Turkey Equity, som er et aktivt forvaltet aksjefond som Nordnets kunder har tjent godt på i flere år.

Dette fondet har 4 av 5 stjerner i Morningstar, og har slått referanseindeksen i fire år på rad. I 2022 ga fondet hele 160 prosent avkastning, i 2023 10 prosent og hittil i år 47 prosent, målt i norske kroner.

– Den tyrkiske økonomien har store problemer, med en inflasjon på over 60 prosent siste 12 måneder og en valuta, tyrkiske lira, som faller og faller i verdi. På tross av dette har den tyrkiske børsen vært relativt sterk, riktignok med store svingninger. Det mener mange er et parados. En forklaring som trekkes frem er at mange tyrkere kjøper aksjer for å bevare kjøpekraften på pengene sine, og dermed presser opp aksjekursene, avslutter spareøkonomen. Han minner om at spisse landfond og bransjefond bør utgjøre en mindre andel og “krydder” i en bred global fondsportefølje.  

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I MAI

NORDNET GLOBAL INDEKS
DNB TEKNOLOGI
NORDNET TEKNOLOGI INDEKS
DNB GLOBAL INDEKS
HEIMDAL HØYRENTE
NORDNET NORGE INDEKS
HSBC GIF TURKEY EQUITY
HEIMDAL UTBYTTE
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
NORDNET GLOBAL INDEKS 125

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I MAI

HOLBERG KREDITT
NORDEA STABILE AKSJER GLOBAL ETISK
BLACK ROCK WORLD ENERGY
JPMORGAN US TECHNOLOGY
FONDSFINANS HIGH YIELD
KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER FLERFAKTOR
KLP LIKVIDITET
BLACK ROCK WORLD TECHNOLOGY
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
FORTE OBLIGASJON

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Files