2019-03-08

Kvinner bruker spareapper i større grad enn menn – og slår menn på børsen

Har spareappene knekt koden for hvordan man får kvinner til å spare mer? Tall fra Spiff kan tyde på det. Nordnets spareøkonom kommer samtidig med en annen gladnyhet på kvinnedagen: Når kvinner først tar steget inn i aksjemarkedet, oppnår de høyere avkastning enn mannfolkene. 

Kvinner har vært dårligere til å spare enn menn av ulike årsaker, primært fordi kvinner har lavere lønn. Men nå kan de nye spareappene, som tilrettelegger for nye og enklere måter å spare på, bidra til å redusere kjønnsforskjellene.

– Kvinner har fått øynene opp for sosial sparing. Hele tre ganger så mange kvinner som menn sparer med spareappen Spiff, forteller Hallgeir Kvadsheim, adferdsøkonom i Spiff.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at menn står for 59 prosent av nordmenns totale spareavtaler i fond, mot kvinners 41 prosent. Menn sparer i snitt 228 kroner mer enn kvinnene hver måned i fond. De nye spareappene kan altså bidra til å utligne historiske forskjeller mellom kvinner og menns sparevaner.

Kvadsheim forteller at blant Spiffs kunder er det månedlige sparebeløpet like høyt for kvinner som for menn, ca 1000 kroner i måneden. 

 Der bankene har sviktet, har spareappene uten tvil knekt én kode. De gjør sparing enkelt og motiverende, slik at flere lykkes med å nå sine sparemål.  Sosial sparing bidrar til at vi snakker mer om sparing og fjerner sperrer om at penger er et ikke-tema, sier Kvadsheim.

Kvinner slår menn menn på børsen 

Kvinner oppnår generelt høyere avkastning enn menn i aksjemarkedet. Det viser tall fra nettmegleren Nordnet, samt flere internasjonale undersøkelser – som denne fra USA og denne fra Storbritannia.

Analyser blant Nordnets 70.000 kunder i Norge viser at kvinnelige sparere oppnår bedre avkastning på sin aksje- og fondsportefølje enn menn. I 2017 hadde kvinner flere prosentpoeng høyere avkastning på sin portefølje enn menn. I 2018 var avkastningen omtrent den samme.

Kvinner sparer imidlertid lavere beløp og færre kvinner enn menn sparer i aksjer og fond. Dermed kommer menn best ut totalt sett, ifølge Nordnets tall.

Forklaringen på kjønnsforskjellene er flere, mener Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

 En årsak er at kvinner søker tryggere aksjer enn gutta. Kvinner unngår de mest risikable aksjene, som ofte viser seg å være dårlige investeringer. En annen forklaring er at menn bytter aksjer og fond langt oftere enn kvinner, og det medfører kostnader til kurtasje og spread. Til sist ser vi at mange menn forsøker å time markedet, og det er en krevende oppgave. Kvinner har en tendens til å putte fondene i en skuff og glemme dem. Dette kan være smart, siden kvinner dermed ikke blir så lett skremt av børsfall, sier Sættem. 

Sættem er overrasket over funnene:

 Jeg hadde forventet at kvinner oppnår bedre avkastning i fallende markeder, siden de jevnt over tar lavere risiko. Men jeg hadde trodd at menn slo kvinner i et oppgangsmarked, siden menn burde få betalt for den økte risikoen. Våre tall tyder imidlertid på at dette ikke er tilfelle, avslutter han.

Billedtekst: 

Hallgeir Kvadsheim (t.v.) og Bjørn Erik Sættem mener at de nye spareappene bidrar til å få kvinner til å spare mer.

Kontaktpersoner:

Spiff: Hallgeir Kvadsheim, adferdsøkonom i Spiff, tlf: 97196141, mail: hallgeir@getspiff.no

Nordnet: Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet, tlf: 920 45 330, mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.