2010-02-05

Kvinner vet mindre om sparing enn menn

Nordnet har gjennomført en undersøkelse som viser at nordmenn mangler grunnleggende kunnskap om sparing og de ulike spareformene som finnes, spesielt når det kommer til ta steget videre fra den enkleste og ofte minst lønnsomme måten å spare på, nemlig bankkonto. Undersøkelsen avdekker urovekkende dårlig resultater hos norske kvinner når det kommer til kunnskap om egen økonomi og hvordan de tar vare på sparepengene sine. Er du i tillegg enslig kvinne ser det virkelig mørkt ut.

Nordnets spareundersøkelse viser at menn har mer kunnskap enn kvinner både når det kommer til sparing på bankkonto, sparing i fond og sparing i aksjer.

Halvparten av kvinnene har ingen kunnskap om aksjefond
I følge undersøkelsen har halvparten av kvinnene ingen kunnskap om sparing i aksjefond, sammenlignet med 30 % av mennene. Videre har 67 % av kvinene ingen kunnskap om sparing i aksjer, sammenlignet med 49 % av mennene. Når det kommer til fondssparing er det de færreste blant kvinnene som kjenner til eller har noe kunnskap overhodet om rente- og kombinasjonsfond.

– Fondssparing er lønnsomt, enkelt, trygt og tilgjengelig, og passer for de aller fleste. Det er derfor beklagelig å se at kunnskapen om fondssparing er så lav, og spesielt hos kvinnene som i større grad enn menn ofte har et langsiktig tidsperspektiv på sin sparing, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Enslige har mindre kunnskap
Undersøkelsen viser også at enslige personer i større ustrekning enn gifte/samboere mangler kunnskap om sparing. I følge statistisk sentralbyrå har vi i Norge 563.764 enslige kvinner.

– Det er urovekkende at disse mangler grunnleggende kunnskap om mulighetene innenfor spareområdet, og hvordan de skal ta vare på sparepengene sine. Kunnskap er nøkkelen til suksess. Jo mer du kan og jo bedre du kan det, jo større er sannsynligheten for å lykkes med det du holder på med. Dette gjelder generelt, også for sparepengene dine, sier Anders Skar

Files