2011-05-02

Laber april på børsen, men privatpersoner lastet opp med aksjer.


Det ble en rolig aprilmåned på Oslo Børs med tilnærmet flat utvikling. Omsetningen på børsen falt med 30 % og 34 % målt i henholdsvis handler og volum. Totalt ble det gjennomført 2,6 millioner handler, og omsatt aksjer for 206 milliarder kroner på Oslo Børs i april. Privatpersoner gjorde 266.675 handler og omsatte aksjer for 17,2 milliarder via Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Trade og Skandiabanken i april. Dette tilsvarer en markedsandel på 10 prosent målt i antall transaksjoner og 8,3 prosent målt i volum.

– Privatpersoners handel på børsen i april falt med henholdsvis 36 % og 42 % målt i handler og volum, altså noe mer enn børsen totalt sett. Mens det var 23 handelsdager i mars var det bare sytten og en halv i april som følge av påskeferien. Lav aktivitet både i forkant og etterkant av påsken, i tillegg til at svingningene i markedet er moderate reduserer handelsaktiviteten hos de private aksjesparerne, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

De private aksjesparerne startet året med å nettokjøpe aksjer for over en milliard i januar. Optimismen ble til pessimisme i februar og mars da det ble nettosolgt aksjer for rundt 450 millioner. I april er optimismen tilbake igjen. Totalt ble det nettokjøpt aksjer av privatpersoner for 698 millioner i den rolige påskemåneden.

– Frykten fra mars har sluppet taket og de private investorene har i april hoppet ned fra gjerdet. Den økte optimismen gjenspeiles i et høyt nettokjøp av aksjer, samt posisjonering i derivater og børsnoterte produkter som stiger med børsen. Vi går nå inn i rapportsesongen hvor selskapene skal presentere resultatene fra første kvartal, og de private ser optimistisk på det som skal komme, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Den høye oljeprisen har løftet Statoilaksjen til topps over de mest populære aksjene å kjøpe blant private aksjesparere i april. Cruiseselskapet RCL følger på en god andreplass. Turbulensen og kursfallet i Sevan Marine har også fått de private til å laste opp i det trøblete offshoreselskapet.

– Den mislykkete emisjonen i Sevan drilling og kursmassakren i april har sendt de private aksjesparerne ut på bunnfiske i aksjen, sier Anders Skar.  Ellers legger vi merke til at bjellesauen John Fredriksen er representert med 3 aksjer på topp ti listen i april. Golar med sin gassatsning, Marine Harvest som nyter godt av høy laksepris og tørrlastselskapet Golden Ocean er alle populære investeringsobjekter blant de private i april, fortsetter Skar.

På topp blant de mest solgte aksjene, og minst populære i april finner vi Yara og Norsk Hydro.

– Yara leverte riktignok et knallresultat for første kvartal, men mange av kundene anser at fremtidsutsiktene er usikre og frykter også tøffere konkurranse for selskapet. Norsk Hydro leverte ikke en like god kvartalsrapport, men konsensus i markedet er positivt. At de private har solgt aksjen skyldes hovedsakelig gevinstsikring, avslutter Anders Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Saxo-E*Trade Skandiabanken Nettokjøp*
apr.10  3 145 654 9,00 % 3,40 % 2,38 % 1,85 % 402
mai.10  3 668 528  8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 % -244
jun. 10 3 565 642 8,10 % 2,90 % 1,26 % 1,43 % -105
jul. 10 3 138 172 6,91 % 2,64 % 0,90 % 1,37 % -107
aug.10 2 971 306 8,15 % 3,16 % 1,72 % 1,48 % 21
Sep. 10 2 953 834 8,21 % 3,17 % 1,26 & 1,54 % -373
Okt.10 3 115 936 7,72 % 2,95 % 1,18 % 1,52 % 4
Nov. 10 3 463 738 7,91 % 3,20 % 0,93 % 1,93 % 559
Des. 10 2 767 222 7,74 % 3,36 % 0,81 % 2,04 % -1055
Jan. 11 3 556 970 7,04 % 2,98 % 0,72 % 1,83 % 1275
Feb. 11 3 486 572 6,48 % 2,84 % 0,95 % 1,81 % -88
Mars 11 3 783 012 5,76 % 2,53 % 1,37 % 1,40 % -363
April 11 2 647 900 5,37 % 2,51 % 0,91 % 1,27 % 698
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Tradeog Skandiabanken i millioner kroner 

 

OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds Saxo-E*Trade Skandiabanken
apr.10 303 734 420 6,49 % 3,25 % 1,53 % 0,99 %
mai.10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %
jun. 10 271 917 930 6,88 % 3,19 % 1,50 % 0,88 %
jul. 10 204 367 500 5,81 % 2,80 % 1,11 % 0,93 %
aug. 10 245 194 230 6,61 % 3,13 % 1,75 % 0,93 %
Sep. 10 254 003 240 6,32 % 2,83 % 1,41 % 1,00 %
Okt.10 293 854 760 5,54 % 2,63 % 1,40 % 0,97 %
Nov. 10 321 169 130 5,30 % 2,65 % 1,01 % 1,05 %
Des. 10 235 240 100 5,61 % 2,98 % 0,91 % 1,13 %
Jan. 11 312 688 190 4,96 % 2,56 % 0,89 % 1,06 %
Feb. 11 325 494 202 4,94 % 2,55 % 1,17 % 1,03 %
Mars 11 311 595 620 4,32 % 2,27 % 1,95 % 0,91 %
April 11 206 836 030 4,06 % 2,20 % 1,22 % 0,83 %

 *Tall i tusen
 

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i april.

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 Yara  23 581 Yara  -172 276 650 Statoil   617 968 033
2 REC  21 087 Norsk Hydro   -47 764 460 RCL  208 660 802
3 RCL  14 479 Subsea 7   -29 914 620 Sevan Marine  53 045 874
4 Sevan Marine  12 865 Xact Derivat Bear   -25 367 643 Statoil Fuel & Retail   32 326 518
5 Norsk Hydro  12 760 Orkla   -24 597 316 Marine Harvest  30 219 620
6 Statoil  12 268 REC   -19 313 156 Xact Derivat Bull  30 079 109
7 PGS   9 114 Kongsberg Autom.   -17 162 877 Golar   26 482 408
8 Seadrill   8 072 Storebrand   -15 059 815 Aker Solutions  23 894 251
9 DnB NOR  7 875 Norwegian Property   -14 248 054 Rocksource  15 116 751
10 Xact Derivat Bull   7 620 Det norske oljeselskap   -10 702 785 Golden Ocean   14 586 262

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.
 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 346,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, and www.nordnet.fi.

Files