2008-04-01

Lägre aktivitet i mars

Aktiviteten hos Nordnets kunder minskade i mars, både jämfört med februari 2008 och med mars 2007. Under månaden gjordes 770 712 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 38 536 avslut per börsdag.

”Den fortsatta oron på börsen har inneburit att våra kunder nu dragit ned på sin aktivitet något. Efter en lång period av mycket hög aktivitet passade man på att ta påsklov även från börsen”, säger Jessica von Otter, informationschef på Nordnet.

Under månaden skedde inga större förändringar i hur stor andel av kundernas sparkapital som låg i kontanter.
”En försiktigt positiv marknadstro kan skönjas i att färre nu blankar aktier jämfört med tidigare”, säger Jessica von Otter.

Nordnet mar-08 årl förändr feb-08 jan-08 mar-07
Sverige 288 779 -16% 375 481 422 283 345 479
Norge 213 433 3% 273 383 339 720 207 866
Danmark 109 573 -8% 129 943 157 181 118 560
Finland 75 756 43% 93 644 106 451 53 128
Tyskland 76 119 -23% 88 830 109 657 98 861
Luxemburg 7 052 -46% 10 630 12 006 13 021
Totalt 770 712 -8% 971 911 1 147 298 836 915

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
Mars 2008 38 536
Februari 2008 46 281
Januari 2008 49 883
December 2007 34 087
Mars 2007 38 042

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jessica von Otter, informationschef, +46 8-506 330 30, +46 70 969 74 24, jessica.vonotter@nordnet.se

Files