2008-12-30

Lång ränta och multi-hedge är årets fondvinnare

Statistik över mest köpta och sålda fonder hos Nordnet under december visar på fortsatt intresse för räntefonder och hedgefonder. Dessa fondkategorier ligger överst på både köp- och säljlistorna.

– Vinnarna under detta dystra börsår hittar vi bland hedgefonder som placerar i flera olika tillgångsslag och långa räntefonder, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. Det är framför allt räntefonder som placerar i obligationer, noterade i amerikanska dollar samt euro som har gått bra. Detta beror på att kronan har försvagats mycket den senaste tiden – dollarn har stigit med över 30 % på ett år och euron har nått sin högsta notering någonsin mot kronan. Detta har gjort det extra lönsamt för en svensk sparare att placera i fonder som har sin bas i dessa valutor, fortsätter Johan Tidestad.

Även om köp- och säljlistorna domineras av ränte- och hedgefonder och intresset för aktiefonder har avtagit, finns ändå tre aktiefonder på köpsidan. Detta jämfört med bara en aktiefond på säljsidan.

– Det är ett osäkert läge, och vi ser en tveksamhet hos spararna om det är rätt tid att kliva in i aktiemarknaden. Förenklat kan man säga att många aktier är väldigt billiga just nu, men att 2008 har lärt oss att inte ta någonting för givet. Det kan alltid bli billigare. Den försiktiga optimismen ifrån november håller dock i sig, och vi ser en liten övervikt mot köp i aktiefonder, säger Johan Tidestad.

Mest köpta fonder
1. Öhman Penningmarknadsfond
2. SEB Asset Selection
3. Carnegie Svensk Kort Ränta
4. Moderna Fonder Sverige Obligation
5. JPM US Value
6. Nordea International Bond Fund
7. Länsförsäkringar Euroobligationsfond
8. Carnegie Worldwide Ethical
9. HQ Sverigefond
10. BlackRock World Gold A2

Mest sålda fonder
1. Lannebo Likviditet
2. Stella Nova Hedgefond
3. Catella Hedgefond
4. Skagen Krona
5. Lynx
6. Skandia Likviditetsfond
7. Öhman Obligationsfond
8. Simplicity Likviditet
9. Simplicity Norden
10. Carlson Long Bond

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 220.000 konton under december månad.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Johan Tidestad, Sverigechef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Files