2006-04-06

Lysande prissänkning för kursinformation från OMX-börserna

Nordnet anser att de nya lägre priserna samt förbättrade strukturen för kursinformation till privatpersoner från Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen kommer att medföra att aktieintresset och handeln ökar.

”Dels kommer den lokala aktiehandeln på de olika börserna att stimuleras och dels kommer handel på andra marknader än kundens hemmamarknad att öka bland privatpersoner när lokala aktiesparare till ingen extra kostnad får tillgång till kursinformation i realtid från de andra börserna. Den nya billigare kursinformationen kommer att skynda på skapandet av en integrerad nordisk aktiemarknad och nordisk börs. Dock är det riktigt synd att Oslobörsen inte är med”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet.

Den nya prissättning kommer enligt OMX att träda ikraft i oktober.

”Kursinformation är en av flera viktiga förutsättningar för att kunna göra bra aktieaffärer och vi är övertygade om att detta kommer att öka intresset ytterligare för handel på andra marknader än kundens egen hemmamarknad,” säger Jessica Gertun.

För ytterligare information kontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, +46 8-506 330 30, +46 709-697424, jessica.gertun@nordnet.se

Files