2011-06-01

Maj: Försiktigt bland spararna

Spararna ökade sin aktivitet på de nordiska börserna i maj jämfört med april. På årsbasis märks dock en försiktigare inställning till marknaden.


I maj gjordes 1 152 773 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 52 399 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 379 500 stycken, motsvarande en ökning med 5 300 sedan föregående månad och 19 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i maj preliminärt till 0,2 miljarder SEK.

      Förändring   Förändring
  Maj. 2011 Maj. 2010 ett år Apr. 2011 en månad
Sverige 660 930 796 463 -17,0% 532 613 24,1%
Norge 187 178 284 802 -34,3% 147 115 27,2%
Danmark 128 678 180 392 -28,7% 106 728 20,6%
Finland 175 987 246 002 -28,5% 174 194 1,0%
Totalt 1 152 773 1 507 659 -23,5% 960 650 20,0%
Snitt per börsdag 52 399 81 027 -35,3% 51 927 0,9%
Aktiva konton 379 500 323 000 17,5% 374 200 1,4%
Nettosparande (MSEK) 200 1 400 -85,7% 800 -75,0%
           

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Den ökade aktiviteten i maj kan främst härledas till kraftiga kursfall i populära sparaktier, såsom Lundin Mining och Nokia. Generellt sett har dock spararna en försiktig inställning till börsen, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:

Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2011 kl 11.45 (CET).

Files