2012-06-01

Maj: Greklandskris påverkar spararna

Som ett resultat av den återigen aktualiserade Greklandskrisen har spararna ökat sin vaksamhet i maj. Aktiviteten låg på ungefär samma nivåer som i april medan nettosparandet minskade.


I maj gjordes 1 100 570 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 53 686 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 424 000 stycken, motsvarande en ökning med 2 800 sedan föregående månad och 18 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i maj preliminärt till 0,9 miljarder SEK.

      Förändring   Förändring
  Maj 2012 Maj 2011 ett år Apr. 2012 en månad
Sverige 648 280 660 930 -1,9% 600 104 8,0%
Norge 158 508 187 178 -15,3% 137 098 15,6%
Danmark 106 825 128 678 -17,0% 99 910 6,9%
Finland 186 957 175 987 6,2% 198 400 -5,8%
Totalt 1 100 570 1 152 773 -4,5% 1 035 512 6,3%
Snitt per börsdag 53 686 52 399 2,5% 57 528 -6,7%
Aktiva konton 424 000 379 500 11,7% 421 200 0,7%
Nettosparande
(MSEK)
900 200 350,0% 1 100 -18,2%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Totala antalet avslut bland spararna ökade något i maj jämfört med april, men osäkerheten bland spararna är påtaglig. Greklandskrisen gör framtiden svår att sia om, varför många intar en avvaktande inställning till börsen, säger Adrian Westman, Head of Communications på Nordnet.

 

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Head of Communications Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2012 kl 11.50 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 425,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files