2009-06-01

Maj: Strålande börshumör

Aktiviteten bland spararna var mycket hög under maj månad. Över 1,44
miljoner avslut genomfördes av Nordnets kunder vilket gör maj 2009 till
en av de mest aktiva börsmånaderna någonsin. Antalet avslut ökade med
drygt 75 procent jämfört med samma månad förra året, och med drygt 6
procent jämfört med april 2009.

Under maj gjordes 1 446 754 avslut i aktier, warranter och optioner
bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och
Luxemburg. Det motsvarar cirka 78 000 avslut per börsdag.

– De nordiska börserna har haft en fantastisk tremånadersperiod bakom
sig med stigande kurser och hög likviditet. Aktiviteten fortsatte under
maj och det är tydligt att spararna nu tror på börsen igen, säger
Nordnets informationschef Jonas Burvall.

Förändring Förändring
maj-09 maj-08 ett år apr-09 en månad
Sverige 651 619 312 782 108,33% 685 014 -4,88%
Norge 377 281 250 133 50,83% 286 494 31,69%
Danmark 198 559 113 493 74,95% 175 131 13,38%
Finland 123 232 72 311 70,42% 123 184 0,04%
Tyskland 81 466 67 059 21,48% 81 811 -0,42%
Luxemburg 14 597 7 649 90,84% 12 899 13,16%
Totalt 1 446 754 823 427 75,70% 1 364 533 6,03%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
maj-09 78 203
maj-08 37 429
apr-09 69 976

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är
beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då
de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jonas Burvall, informationschef, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Files