2021-01-19

Mange vurderer å flytte jobbpensjonen

1,5 millioner arbeidstakere vil om to uker få sin egen pensjonskonto som de kan forvalte selv. 1 av 8 vurderer å flytte jobbpensjonen til en annen leverandør, viser en undersøkelse.

Egen pensjonskonto innebærer to nyheter: Fra 1. februar kan alle arbeidstakere i privat sektor selv velge selv hvem som skal forvalte sin aktive innskuddspensjon. Frem til nå har arbeidsgiver valgt pensjonsleverandør for alle ansatte. Den andre nyheten er at pensjonskapitalbevis fra tidligere jobber automatisk blir flyttet og slått sammen med innskuddspensjonen. Tidligere har gjerne disse blitt liggende som små pengepotter hos ulike leverandører.

Målsettingen er lavere kostnader for den enkelte og dermed høyere pensjon, samt bedre oversikt og mer valgfrihet til å kunne velge leverandør og fond selv, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Mange vurderer å flytte

13 prosent – 1 av 8 – av de som jobber i privat sektor svarer «ja» på spørsmålet «Vil du vurdere å flytte din innskuddspensjon til en annen pensjonsleverandør?». Ytterligere 43 % svarer «kanskje». Inkluderes denne gruppen, er andelen over 50 prosent. Det viser en undersøkelse gjennomført i oktober av YouGov på oppdrag fra Nordnet.

– 13 prosent av 1,5 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon tilsvarer rundt 200.000 personer. Dette er overraskende høye tall, tatt i betraktning at nordmenn har et langt mer passivt forhold til sin jobbpensjon enn til sin private sparing. For eksempel har kun 5-10 prosent byttet spareprofil i innskuddspensjonen sin, kommenterer Sættem. Han tror likevel at vi vil se langt større flytteaktivitet enn vi har vært vant til for pensjonskapitalbevis. Årsaken er økt oppmerksomhet i media og i befolkningen, samt at nå kan langt mer pensjonspenger flyttes: Både innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis vil kunne flyttes fra februar – førstnevnte utgjør totalt over 200 milliarder kroner og sistnevnte over 100 milliarder.

Vi vet at mange av våre kunder klør i fingrene etter å kunne forvalte pensjonen sin selv, og selv kunne velge hvilke fond pensjonen deres skal plasseres i. Enkeltaksjer er ikke tillatt i innskuddspensjon, ifølge loven. Det er kanskje like greit, så ingen blir fristet til å satse hele pensjonen på Norwegian eller Tesla, kommenterer Sættem.

Et vannskille

Innføringen av egen pensjonskonto kan bety et vannskille for når nordmenn for alvor begynte å ta tak i og bry seg om sin pensjon.

– Så langt har det vært mange gode intensjoner, men lite action. Min oppfordring til alle som blir berørt, er: Benytt denne anledningen til å sette deg inn i pensjonen din, og ta et aktivt valg når det gjelder aksjeandel, fondsvalg og leverandør. Hvis ikke lar du andre velge for deg, og det er ikke å anbefale. Det er selvsagt helt i orden å bli værende hos dagens pensjonsleverandør, så lenge det er et bevisst valg, avslutter spareøkonomen.

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.