2007-04-02

Mars ännu en stark månad för Nordnet

Även mars blev en stark månad efter rekordet i antal avslut i februari.
Nordnets kunder gjorde på samtliga marknader 836 915 avslut i aktier,
warranter och optioner. Det motsvarar 38 042 avslut per dag.

”Börsoron fortsatte i början av mars och aktiviteten var fortsatt hög
hela månaden, mars blev den fjärde mest aktiva månaden i vår historia”,
säger VD Klas Danielsson.

”Aktiviteten var hög på alla våra marknader. I Finland fortsatte antalet
avslut att öka till nya rekordnivåer”, säger Klas Danielsson.

Nordnets antal avslut per dag ökade med 11% i mars 2007 jämfört med mars
2006. Störst är ökningarna i Finland, Tyskland och Luxemburg. Jämfört
med februari 2007, då Nordnets kunder gjorde fler avslut än någonsin,
minskade antalet avslut per dag med 13%.

Nordnet Årlig mar-07 feb-07 jan-07 mar-06
förändring
mar-06 till
mar-07
Sverige 2% 345 479 394 073 371 162 312 204
Norge -9% 207 866 211 141 229 802 161 910
Danmark 11% 118 560 121 299 117 376 82 187
Finland 141% 53 128 41 659 39 516 17 781
Tyskland 19% 98 861 96 050 88 434 77 861
Luxemburg 32% 13 021 13 351 10 410 10 443
Totalt 6% 836 915 877 573 856 700 662 386

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder under mars-07, februari-07, januari-07 och mars-06.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i mars 2007 38 042
Snitt per börsdag i februari 2007 43 879
Snitt per börsdag i januari 2007 38 941
Snitt per börsdag mars 2006 34 361

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag under mars-07, februari-07,
januari-07 och mars-06. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal
avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska,
danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, VD och koncernchef, +46 8-506 330 21, +46 70-874 45 74,
klas.danielsson@nordnet.se

Files