2016-02-22

Medlemmarna på Shareville slog index med 6,5 procentenheter under 2015

Nordnets tjänst Shareville är under stark tillväxt och har nu 80 000 portföljer. När helåret 2015 summeras visar det sig att de svenska kunderna på Shareville överträffat index med 6,5 procentenheter.


Sedan hösten 2014 har det varit möjligt för Nordnets kunder att koppla sina depåer till den sociala investeringstjänsten Shareville. Där kan kunderna ta del av hur andra privatpersoner agerar på börsen, diskutera investeringar och se topplistor över både användare och aktier.

Jämförs avkastningen för svenska kunder på Shareville med index (OMXSBGI, ett brett svenskt index som inkluderar utdelningar) för helåret 2015 visar det sig att avkastningen för de som är aktiva på Shareville var markant högre under året. Index slutade med en uppgång på 6,1% medan den genomsnittliga avkastningen för en kund aktiv på Shareville var 12,6%.

– De kunder som använder Shareville slog index med 6,5 procentenheter under 2015. Vi ser att den kunskap som byggs upp och sprids mellan medlemmarna är unik och till stor hjälp när man fattar sina investeringsbeslut, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet.

Under det skakiga börsåret 2015 märktes ett stigande intresse för den kunskap som finns att inhämta på Shareville och både användare och sparkapital mer än dubblerades  Nu finns cirka 80 000 portföljer och ett sparkapital på 22 miljarder på Shareville. Den genomsnittliga portföljen är värd 300 000 kronor och består av sju olika innehav.

– Anledningen till att vi lanserade Shareville var att inspirera kring sparande och det ökande intresset kombinerat med den goda avkastningen förra året visar att det är en tjänst som spararna tagit till sig och använder frekvent, säger Eva Trouin.

Shareville utvecklas löpande med nya funktioner och inom några veckor lanseras exempelvis en iPhone-app.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Edström, PR-chef, 070 421 84 66
E-post:
henrik.edstrom@nordnet.se
Twitter: @henrikedstrom

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.