2009-10-29

Menn og kvinner i aksjemarkedet

Menn og kvinner foretrekker stort sett de samme aksjene, men kvinner låner mindre penger til aksjekjøp, de eier færre aksjer og er langt mindre aktive i sine aksjeporteføljer enn menn. Det viser fersk statistikk fra Nordnet.

Tidligere undersøkelser om menn og kvinners aksjehandel har stort sett konkludert med at kvinner er flinkere til å investere enn menn, og at menn ofte satser på langt mer risikofylte aksjer enn kvinner. Men hos Nordnets kunder er aksjene REC, StatoilHydro, Telenor, Norsk Hydro og Yara de mest populære å eie, med mindre forskjeller i rangeringen, blant både kvinner og menn.

– Den tradisjonelle oppfatningen er jo at menn velger aksjer med høyere risiko, og jeg hadde forventet å se større forskjeller i hvilke aksjer som var mest populær å eie blant menn og kvinner. Det kan nok derimot hende at forskjellene er større i et marked som er nær en topp, enn i et marked som har vært nær en bunn. Det som har skjedd det siste året, etter finanskrisen skyllet inn over børsene, er at veldig mye av handelen har vært konsentrert rundt likvide verdiaksjer, og mindre rundt vekstaksjer. Dette skiftet har nok i større grad påvirket plasseringsvalgene og porteføljene til menn som tradisjonelt er mer orientert mot vekstaksjer, enn kvinner som ofte er mer verdiorientert i sine aksjeinvesteringer, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Når det gjelder risikoen kvinner og menn tar har det tidligere blitt hevdet at menn har en mer spekulativ investeringsfilosofi og i større grad er ute etter raske penger, mens kvinner er mer langsiktige og har et mer bevisst forhold til risiko. Blant Nordnets kvinner og menn kan vi se at andelen aksjer i porteføljen er identisk på 92,50%, og i gjennomsnitt har menn 3,75 aksjer i porteføljen sin, mens kvinner har 3,46.

Det som i større grad skiller seg er belåningsgraden og aktivitetsnivået hos menn og kvinner. Gjennomsnittlig belåningsgrad i aksjeporteføljen hos menn er 9,76%, mens for kvinner er den kun 4,56%. Menn er også mer aktive i sine aksjeporteføljer med gjennomsnitt 2,84 handler pr måned sammenlignet med kvinnens 1,49 handler pr måned.

– Et høyere antall aksjer i porteføljen taler faktisk for diversifisering og mindre risiko, mens en dobbelt så høy belåningsgrad er et solid tegn på større risikovilje og optimisme blant menn. Optimisme og risikovilje leder ofte til høyere aktivitet og hyppigere utskiftning av aksjer, og vi kan faktisk se at menn er nesten dobbelt så aktive som kvinnene. Det høye aktivitetsnivået med de kostnader dette fører med seg, for eksempel kurtasje og gevinstskatt, kan bidra til å forklare hvorfor tidligere studier har vist at kvinner oppnår bedre avkastning i aksjemarkedet enn menn, avslutter Skar.